Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Danh sách các trại đặc biệt thuộc lực lượng mũ nồi xanh ở Việt Nam

0 537

Quân đội Mỹ đã lập hàng trăm trại đặc biệt hay còn gọi là căn cứ đặc biệt thuộc lực lượng mũ nồi xanh trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam

Trong thời kỳ từ năm 1961 đến 1971, trên 4 vùng chiến thuật, quân đội Mỹ đã lập hàng trăm căn cứ đặc biệt thuộc lực lượng mũ nồi xanh Mỹ và đến năm 1971 các trại này đã được bàn giao lại cho quân đội Sài Gòn chủ yếu là lực lượng Biệt Động Quân. Các trại đặc biệt này có nhiệm vụ huấn luyện các binh sĩ là người địa phương chủ yếu là người Thượng nhằm tiến hành các cuộc chống thâm nhập của quân Giải Phóng vào vùng dây cư, tổ chức các phục kích, đánh phá các tuyến đường giao liên, vận tải, … của quân Giải Phóng dọc đường mòn Hồ Chí Minh, …

Do nằm dọc theo tuyến đường mòn Hồ Chí Minh để thám sát, chống thâm nhập, … nên các trại này còn được gọi là các căn cứ tiền đồn. Do sự nguy hiểm của các trại đặc biệt này, nên nhiều trại cũng là các mục tiêu tấn công của quân Giải Phóng và cũng chính các nơi này đã diễn ra nhiều trận đánh khốc liệt như trại đặc biệt A Sầu, trại đặc biệt A Lưới, trại Ben Het, …

Vùng I Chiến Thuật

1./ Tỉnh Quảng Nam

STT Tên Địa điểm Ngày lập Kết cục
1 C1 Đà Nẵng tháng 11 năm 1964 Tháng 11 năm 1970, chuyển giao cho Biệt Động Quân Sài Gòn
2 Company C Đà Nẵng tháng 9 năm 1962 tháng 11 năm 1964 chuyển giao cho PCS C
3 B-16 Đà Nẵng tháng 5 năm 1968 Tháng 1 năm 1970, chuyển giao cho Biệt Động Quân Sài Gòn
4 B-11 An Diệm tháng 6 năm 1962 11 tháng 7 năm 1964 giải tán
5 A-44 A Ro 6 tháng 6 năm 1964 24 tháng 4 năm 1965 giải tán
6 A-100 Đà Nẵng 27 tháng 9 năm 1966 25 tháng 7 năm 1967 chuyển giao cho lực lực TQLC dã chiến số 3
7 A-111 Đà Nẵng tháng 3 năm 1967 Tháng 1 năm 1970, chuyển giao cho Biệt Động Quân Sài Gòn
8 A-113 Đà Nẵng 15 tháng 8 năm 1965 14 tháng 2 năm 1966 giải tán
9 A-104 Hiệp Đức tháng 4 năm 1963 14 tháng 12 năm 1963 giải tán
10 A-104 (trung tâm huấn luyện) Hòa Cam tháng 2 năm 1961 Ngày 10 tháng 10 năm 1966 giải tán
11 A-727 Nam Đức tháng 5 năm 1962 Ngày 1 tháng 9 năm 1964 giải tán
12 A-105 Nông Sơn Ngày 24 tháng 6 năm 1968 Tháng 10 năm 1970, chuyển giao cho Biệt Động Quân Sài Gòn
13 A-105 Phú Hòa Ngày 31 tháng 12 năm 1962 tháng 1 năm 1963 giải tán
14 A-109 Thường Đức Ngày 1 tháng 3 năm 1966 Tháng 10 năm 1970, chuyển giao cho Biệt Động Quân Sài Gòn

 

Xem tiếp : Danh sách các căn cứ, trại đặc biệt của lực lược đặc biệt Mỹ ở Việt Nam – P2

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex