Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Thủy Quân Lục Chiến Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – Us Marines in Vietnam war

0 420

Lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – Us Marines in Vietnam war là lực lượng chịu tổn thất nặng nhất khi binh chủng này đóng ở vùng I Chiến Thuật là vùng nặng nề nhất tron cuộc chiến ở Việt Nam

Đây là tài liệu được lược dịch từ “Thủy Quân Lục Chiến Mỹ – Cuộc Chiến Không Kết Thúc 1973-1973” -“Us Marines – the war would not end 1971-1973 ” là quyển thứ 9 trong chuỗi các tài liệu về binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ trong cuộc chiến ở Viêt Nam. Quyển này ghi chép các hoạt động trong giai đoạn 1971-1973. Tác giả của tập tài liệu này là thiếu tá  Charles D. Melson và trung tá Curtis G. Arnold của binh chủng TQLC. Tài liệu này lưu trữ tại Bộ Chỉ Huy và Thư Viện của binh chủng TQLC Mỹ và thư viện của Quốc Hội Mỹ ở Washington. Xin lược dịch cùng bạn đọc

LỜI NÓI ĐẦU

Đến tháng 7 năm 1971, chỉ còn chưa đến 500 binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Phần đông trong số họ đều là cố vấn, chuyên viên kỹ thuật, nhân viên liên lạc, … Đây là giai đoạn “Việt Nam Hóa” và nhiều người tin rằng khi lực lượng quân đội VNCH mạnh lên và đủ sức đảm nhận vai trò trên chiến trường thay quân đội Mỹ thì số lượng binh sĩ Mỹ sẽ giảm nhanh hơn. Tuy nhiên, mọi thứ đều tan theo mây khói khi quân Bắc Việt mở cuộc tấn công toàn diện trong chiến dịch Xuân Hè 1972 hay còn gọi là chiến dịch Nguyễn Huệ hay Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Tài liệu này được biên soạn bởi thiếu tá  Charles D. Melson và trung tá Curtis G. Arnold , họ đã có 42 năm kinh nghiệm phục vụ quân đội khi khi dự án biên soạn này được giao cho bộ phận Lịch Sử và Bảo Tàng của Bộ Chỉ Huy binh chủng TQLC Mỹ

PHẦN I : VIỆT NAM HÓA

CHƯƠNG I : Từ vùng đồng bằng đến khu Phi Quân Sự

Học thuyết Nixon

Trong suốt hơn 10 năm qua, các quyết định của 3 vị tổng thống Mỹ đã thay đổi vai trò của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Năm 1969, số lượng quân Mỹ đã đạt cực đại ở con số 549.000 quân và họ cảm thấy rằng họ đang mắc kẹt trong cuộc chiến không hề quan thuộc. Với học thuyết Nixon, tháng 7 năm 1969, quân Mỹ bắt đầu rút khỏi Việt Nam . Quân Mỹ muốn rằng họ vẫn thực hiện đúng như trong hiệp ước tương trợ và đồng thời muốn quân đội VNCH đủ sức đảm nhiệm vai trò phòng thủ trên chiến trường thông qua chương trình Việt Nam Hóa

Tháng 7 năm 1971, lực lượng TQLC Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương –  Pacific Command (PacCom ) một lần nữa lại được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng tham chiến. Tướng Robert E. Cushman Jr. – chỉ huy lực lượng TQLC thấy rằng lực lượng TQLC trong giai đoạn này đã chứng kiến một hình thái chiến tranh mới , rất khó định nghĩa đó là cuộc chiến dạng nào và mang rất ít tính chất quân sự thuần túy 

Đối với các binh sĩ thuộc lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ trong chiến tranh Việt NamUs Marines in Vietnam war đóng ở phía Tây Thái Bình Dương, cuộc chiến ở Việt Nam sẽ không kết thúc. Cuộc chiến này được đánh giá là sẽ tiếp tục trên khắp lãnh thổ Việt Nam và lan sang khu vực Đông Nam Á, từ Thái Bình Dương và sẽ lan sang Mỹ. Mặc dù được tuyên bố rằng đang trong chiến dịch ngừng bắn nhưng tất cả đã thay đổi trong chiến dịch Xuân Hè 1972 hay Mùa Hè Đỏ Lửa

Lực lượng kết hợp

Với quân số TQLC chỉ còn vài trăm người. Lực Lượng TQLC Đổ Bộ số 3 – II Marine Amphibious Force (III MAF) được đặt dưới quyền của Hạm Đội 7 và trở thành thành phần thuộc nhóm đổ bộ. Chỉ trong năm 1969, nhóm đổ bộ của Hạm Đội 7 – Special Landing Force ( SLF) đã tiến hành 72 cuộc đổ bộ . Cuối năm 1969, Hạm Đội 7 đã giao nhiệm vụ đổ bộ cho sư đoàn 3 TQLC đóng căn cứ ở Okinawa trong khi sư đoàn 4 và sư đoàn 9 sẽ cung cấp các tiểu đoàn binh lính. Liên Đoàn Không Quân của TQLC – Marine Aircrafr Group (MAG) số 36 sẽ cung cấp các phi đội trực thăng để yểm trợ các cuộc đổ bộ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex