Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Giới thiệu về trang Web chiến tranh Việt Nam

Đây là trang Web cá nhân, nhằm nghiên cứu về đề tài lịch sử Việt Nam, các triều đại lịch sử phong kiến, chiến tranh Việt Nam, các giai đoạn kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, … 

Xin nhấn mạnh, đây chỉ là Website cá nhân để phục vụ nghiên cứu sở thích lịch sử của cá nhân, trao dồi khả năng dịch thuật cá nhân, không phải cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, … và tuyệt đối không liên quan yếu tố chính trị hay vì mục đích kinh doanh. Các tài liệu chủ yếu là được dịch từ các tài liệu tiếng Anh và đã được phổ biến công khai (Public released) nên không liên quan yếu tố bản quyền của tài liệu

Trong các tài liệu tiếng Anh về chiến tranh Việt Nam, các tác giả nước ngoài sử dụng từ Việt Cộng ( Vietcong – VC ) để chỉ quân Giải Phóng là các du kích địa phương hoạt động ở miền Nam Việt Nam. Quân Bắc Việt (North Vietnamese) để chỉ quân Giải Phóng được đưa từ Bắc vào. Trong quá trình dịch thuật, do để phân biệt rõ theo ngữ cảnh nên tôi vẫn dùng từ đó chứ không mục đích chính trị. Bạn nào đọc được tài liệu từ trang Web này mong lượng thứ

Do mục đích chính là do yêu thích nên tự nghiên cứu đề tài lịch sử và trao dồi khả năng dịch thuật nên có thể dịch không chính xác. Website này cũng chỉ sử dụng các tài liệu đã được công bố tự do của nước ngoài nên có thể không đúng với lịch sử Việt Nam nhìn từ góc nhìn của Việt Nam. Do không mang yếu tố chính trị nên các bạn nào do ngẫu nhiên đọc được và có ý kiến muốn trao đổi, có thể trao đổi thêm qua email : [email protected] 

Xin cảm ơn !

 

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex