Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Danh sách 75 quân nhân VNCH tử trận trong hải chiến Hoàng Sa 1974

0 862

Hải chiến Hoàng Sa diễn ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 giữa lực lượng Hải Quân VNCH và Hải Quân Trung Quốc. Danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong Hải chiến Hoàng Sa 1974 lên đến 75 người . Ngoài ra còn có tàu hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-04 bị chìm, Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) bị hư hại nặng 

Trong nhiều năm, giữa Hải quân VNCH cùng Hải Quân Trung Quốc đã xảy ra nhiều cuộc chạm súng. Những năm cuối của chiến tranh Việt Nam, các đơn vị phòng thủ trên quần đảo Hoàng Sa được đưa vào đất liền để tăng viện cho các mặt trận trước sự tấn công của quân Bắc Việt

Ngày 16 tháng 1 năm 1974, tàu Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) khi đi thăm dò quanh quần đảo Hoàng Sa thì phát hiện 1 số đảo đã bị Trung Quốc chiếm giữ.

Ngày 18 tháng 1 năm 1974, Phó Đề đốc Lâm Ngươn Tánh, Tư lệnh phó Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bay ra Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên Hải tại Đà Nẵng để chỉ huy toàn bộ lực lượng tham chiến tại quần đảo Hoàng Sa.

Lực lượng tham chiến tại hải chiến Hoàng Sa 1974 bao gồm :

  • Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng (HQ-05) : hạm trưởng Trung tá Phạm Trọng Quỳnh
  • Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) : hạm trưởng : Trung tá Lê Văn Thự
  • Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư (HQ-04) : hạm trưởng : trung tá Vũ Hữu San
  • Hộ Tống Hạm Nhật Tảo (HQ-10) hạm trưởng : thiếu tá Ngụy Văn Thà 

Hải đội được đặt dưới quyền chỉ huy của Đại tá Hải quân Hà Văn Ngạc trên tàu HQ-05

Ngày 19 tháng 1 năm 1974, cuộc hải chiến Hoàng Sa đã diễn ra khi hải quân VNCH đã tấn công lực lượng hải quân Trung Quốc trước đó đã chiếm đóng đảo Hữu Nhật, đảo Duy Mộng, đảo Quang Ảnh (còn được gọi không chính xác là đảo Vĩnh Lạc) trên biển Đông 

Kết quả trận đánh, phía quân đội VNCH tử trận trong hải chiến Hoàng Sa lên đến 75 người, hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-04 bị chìm, Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) bị hư hại nặng

Sau đây là danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong Hải chiến Hoàng Sa 1974

Số TT Chức vụ Họ tên Đơn vị
1 Trung sĩ Cơ khí Trần Văn Ba HQ-10
2 Hạ sĩ Cơ khí Phạm Văn Ba HQ-10
3 Hải quân đại úy Vũ Văn Bang HQ-10
4 Hạ sĩ Cơ khí Trần Văn Bảy HQ-10
5 Thượng sĩ nhất quản nội trưởng Trọng pháo Châu HQ-10
6 Trung sĩ nhất Vô tuyến Phan Tiến Chung HQ-10
7 Hạ sĩ Giám lộ Nguyễn Xuân Cường HQ-10
8 Hạ sĩ Điện khí Trần Văn Cường HQ-10
9 Trung sĩ Bí thư Trần Văn Đảm HQ-10
10 Hạ sĩ nhất Vận chuyển Nguyễn Thành Danh HQ-4
11 Trung sĩ Trung sĩ Phạm Ngọc Đa HQ-4
12 Hạ sĩ Vận chuyển Trương Hồng Đào HQ-10
13 Hạ sĩ nhất đoàn viên Trần Văn Định HQ-10
14 Trung úy Người nhái Lê Văn Đơn Người nhái
15 Hạ sĩ Cơ khí Nguyễn Văn Đông HQ-10
16 Hải quân trung úy Phạm Văn Đông HQ-10
17 Hải quân trung úy Nguyễn Văn Đồng HQ-5
18 Trung sĩ Trọng pháo Đức HQ-10
19 Thủy thủ nhất Trọng pháo Nguyễn Văn Đức HQ-10
20 Trung sĩ Thám xuất Lê Anh Dũng HQ-10
21 Hạ sĩ Quản kho Nguyễn Văn Duyên HQ-16
22 Thượng sĩ Ðiện tử (truy phong chuẩn úy) Nguyễn Phú Hảo HQ-5
23 Hạ sĩ Ðiện khí Nguyễn Ngọc Hòa HQ-10
24 Hạ sĩ Giám lộ Nguyễn Văn Hoàng (nhỏ tuổi nhất) HQ-10
25 Hải quân trung úy Cơ khí Vũ Ðình Huân HQ-10
26 Hạ sĩ Trọng pháo Phan Văn Hùng HQ-10
27 Thượng sĩ nhất Ðiện khí  Võ Thế Kiệt HQ-10
28 Thượng sĩ Vận chuyển Hoàng Ngọc Lễ (cao tuổi nhất) HQ-10
28 Thủy thủ nhất Thám xuất Phạm Văn Lèo HQ-10
29 Thượng sĩ nhất Cơ khí  Phan Tấn Liêng HQ-10
30 Hạ sĩ Trọng pháo Nguyễn Văn Lợi HQ-10
31 Thủy thủ nhất Cơ khí Dương Văn Lợi HQ-10
32 Hạ sĩ Người nhái Ðỗ Văn Long Người nhái
33 Trung sĩ Ðiện khí Lai Viết Luận HQ-10
34 Hạ sĩ nhất Cơ khí Ðinh Hoàng Mai HQ-10
35 Hạ sĩ nhất Trọng pháo Nguyễn Quang Mến HQ-10
36 Hạ sĩ nhất Cơ khí Trần Văn Mộng HQ-10
37 Trung sĩ Trọng pháo  Nam HQ-10
38 Thủy thủ nhất Trọng pháo Nguyễn Văn Nghĩa HQ-10
39 Trung sĩ Giám lộ Ngô Văn Ơn HQ-10
40 Hạ sĩ Phòng tai Nguyễn Văn Phương HQ-10
41 Thủy thủ nhất Phòng tai Nguyễn Hữu Phương HQ-10
42 Thượng sĩ nhất Trọng pháo Nguyễn Ðình Quang HQ-5
43 Thủy thủ nhất Trọng pháo Lý Phùng Quy HQ-10
44 Trung sĩ Cơ khí Phạm Văn Quý HQ-10
45 Trung sĩ Trọng pháo Huỳnh Kim Sang HQ-10
46 Hạ sĩ nhất Vận chuyển Ngô Sáu HQ-10
47 Trung sĩ Cơ khí Nguyễn Tấn Sĩ HQ-10
48 Thủy thủ Trọng pháo Thi Văn Sinh HQ-10
49 Trung sĩ Vận chuyển Ngô Tấn Sơn HQ-10
50 Hạ sĩ nhất Vận chuyển Lê Văn Tây HQ-10
51 Hải quân thiếu tá – Hạm trưởng (truy phong trung tá) Ngụy Văn Thà HQ-10
52 Hải quân đại úy Hàng hải-Thương thuyền Huỳnh Duy Thạch HQ-10
53 Hạ sĩ Trọng pháo Nguyễn Văn Thân HQ-10
54 Thủy thủ Điện tử Thanh HQ-10
55 Hải quân trung úy Ngô Chí Thành HQ-10
56 Hạ sĩ Phòng tai Trần Văn Thêm HQ-10
57 Hạ sĩ Phòng tai Phan Văn Thép HQ-10
58 Hạ sĩ nhất Vận chuyển Lương Thanh Thú HQ-10
59 Thượng sĩ Điện tử Thọ HQ-10
60 Thủy thủ nhất Vô tuyến Phạm Văn Thu HQ-10
61 Thủy thủ nhất Điện tử Ðinh Văn Thục HQ-10
62 Trung sĩ Giám lộ Vương Thương HQ-10
63 Thủy thủ (?) Người nhái Nguyễn Văn Tiến Người nhái
65 Hải quân thiếu tá – Hạm phó Nguyễn Thành Trí HQ-10
66 Trung sĩ Trọng pháo Nguyễn Thành Trọng HQ-10
67 Hạ sĩ Vận chuyển Huỳnh Công Trứ HQ-10
68 Thượng sĩ Người nhái Ðinh Hữu Từ Người nhái
69 Trung sĩ Quản kho Nguyễn Văn Tuân HQ-10
70 Thủy thủ nhất Cơ khí Châu Túy Tuấn HQ-10
71 Biệt hải Nguyễn Văn Vượng HQ-4
72 Hải quân trung úy Nguyễn Phúc Xá HQ-10
73 Trung sĩ Trọng pháo Nguyễn Vĩnh Xuân HQ-10
74 Trung sĩ Ðiện tử Nguyễn Quang Xuân HQ-10
75 Trung sĩ Điện khí Xuân HQ-16

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex