Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Category

Nhân vật lịch sử

Các nhân vật lịch sử trong chiến tranh Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Sùng Lãm

Trung tướng Nguyễn Sùng Lãm là một trong những tướng nổi tiếng tham gia đủ các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, các trận đánh ở Campuchia và cả các trận đánh thuộc chiến tranh biên giới Việt Trung…