Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Category

Nhân vật lịch sử

Các nhân vật lịch sử trong chiến tranh Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Văn Bông

Giáo sư Nguyễn Văn Bông là một trong số rất ít giáo sư Việt Nam có bằng Thạc sĩ Công pháp Quốc tế và là giáo sư môn luật hiến pháp và khoa học chính trị tại Trường Đại học Luật Sài Gòn và Học viện…

Trung tướng Nguyễn Sùng Lãm

Trung tướng Nguyễn Sùng Lãm là một trong những tướng nổi tiếng tham gia đủ các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, các trận đánh ở Campuchia và cả các trận đánh thuộc chiến tranh biên giới Việt Trung…