Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hình ảnh trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – Camp Conroy A-105 – P3

0 1,478

Sau khi rút bỏ trại lực lượng đặc biệt Khâm ĐứcCamp Conroy A-105 năm 1968, vào tháng 7 năm 1970, quân đội Mỹ đã cho tái chiếm lại căn cứ này để ngăn chận quân Giải Phóng tràn xuống tỉnh Quảng Tín

Sau đây là hình ảnh của trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức :

Các trang thiết bị bị bỏ lại của trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức - hay còn gọi là trại Khâm Đức sau trận đánh Khâm Đức năm 1968 với vết tích các hố bom trong chiến tranh Việt Nam - Equipments left behind at Kham Duc special Camp - Camp Conroy A-105 after the battle of Kham Duc 1968 , notes bomb crates remains in Vietnam war
Các trang thiết bị bị bỏ lại của trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – hay còn gọi là trại Khâm Đức sau trận đánh Khâm Đức năm 1968 với vết tích các hố bom trong chiến tranh Việt Nam – Equipments left behind at Kham Duc special Camp – Camp Conroy A-105 after the battle of Kham Duc 1968 , notes bomb crates remains in Vietnam war
Sân bay ở căn cứ tiền đồn Ngok Tavak bị bỏ hoang vào năm 1970 sau khi quân đội Mỹ rút khỏi trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức - hay còn gọi là trại Khâm Đức sau trận đánh Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam - Airstrip at Ngok Tavak ouptost was abandoned in 1970 after the withdrawal at Kham Duc special Camp - Camp Conroy A-105 after the battle of Kham Duc 1968 in Vietnam war
Sân bay ở căn cứ tiền đồn Ngok Tavak bị bỏ hoang vào năm 1970 sau khi quân đội Mỹ rút khỏi trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – hay còn gọi là trại Khâm Đức sau trận đánh Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam – Airstrip at Ngok Tavak ouptost was abandoned in 1970 after the withdrawal at Kham Duc special Camp – Camp Conroy A-105 after the battle of Kham Duc 1968 in Vietnam war
Sửa chữa phi đạo trước khi xảy ra trận Khâm Đức 1970 trong chiến tranh Việt Nam - Soil cement runway patched before battle of Kham Duc 1970 in Vietnam war
Sửa chữa phi đạo trước khi xảy ra trận Khâm Đức 1970 trong chiến tranh Việt Nam – Soil cement runway patched before battle of Kham Duc 1970 in Vietnam war

Ngày 5 tháng 8 năm 1970, lực lượng đặc công của tiểu đoàn 404 thuộc Quân khu 5 đã tấn công vào trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức. Tuy nhiên, cuộc tấn công bị thất bại, 16 binh sĩ đặc công của quân Giải Phóng đều tử trận và cho đến nay, dù được nhiều thông tin, hình ảnh, … do các cựu binh Mỹ cung cấp cùng nỗ lực của nhiều cựu chiến binh Giải Phóng vẫn chưa tìm được xác của các anh

Các chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 404 tử trận sát bờ rào với các khẩu B40 bên cạnh trong trận đánh Khâm Đức 1970 hay còn gọi là trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức trong chiến tranh Việt Nam - PAVN sappers were killed in Battle of Kham Duc 1970 so called Camp Conroy in Vietnam war
Các chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 404 tử trận sát bờ rào với các khẩu B40 bên cạnh trong trận đánh Khâm Đức 1970 hay còn gọi là trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức trong chiến tranh Việt Nam – PAVN sappers were killed in Battle of Kham Duc 1970 so called Camp Conroy in Vietnam war
Binh sĩ Mỹ đang kiểm tra ống mìn phá rào còn gọi là bộc phá phá hàng rào của các chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 404 tử trận trong trận đánh Khâm Đức 1970 hay còn gọi là trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức trong chiến tranh Việt Nam - US soldier inspected Bangalore torpedo and PAVN sappers bodies in Battle of Kham Duc 1970 so called Camp Conroy in Vietnam war
Binh sĩ Mỹ đang kiểm tra ống mìn phá rào còn gọi là bộc phá phá hàng rào của các chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 404 tử trận trong trận đánh Khâm Đức 1970 hay còn gọi là trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức trong chiến tranh Việt Nam – US soldier inspected Bangalore torpedo and PAVN sappers bodies in Battle of Kham Duc 1970 so called Camp Conroy in Vietnam war
Hình ảnh do các cựu binh sĩ Mỹ cung cấp về các vị trí chôn xác các chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 404 tử trận trong trận đánh Khâm Đức 1970 hay còn gọi là trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức trong chiến tranh Việt Nam - Suespected sites of burried PAVN sappers killed in Battle of Kham Duc 1970 so called Camp Conroy in Vietnam war supplied by US vets
Hình ảnh do các cựu binh sĩ Mỹ cung cấp về các vị trí chôn xác các chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 404 tử trận trong trận đánh Khâm Đức 1970 hay còn gọi là trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức trong chiến tranh Việt Nam – Suespected sites of burried PAVN sappers killed in Battle of Kham Duc 1970 so called Camp Conroy in Vietnam war supplied by US vets
Hình ảnh do các cựu binh sĩ Mỹ cung cấp giúp tìm các vị trí chôn xác các chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 404 tử trận trong trận đánh Khâm Đức 1970 hay còn gọi là trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức trong chiến tranh Việt Nam - US vets supplied suespected sites of burried PAVN sappers killed in Battle of Kham Duc 1970 so called Camp Conroy in Vietnam war
Hình ảnh do các cựu binh sĩ Mỹ cung cấp giúp tìm các vị trí chôn xác các chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 404 tử trận trong trận đánh Khâm Đức 1970 hay còn gọi là trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức trong chiến tranh Việt Nam – US vets supplied suespected sites of burried PAVN sappers killed in Battle of Kham Duc 1970 so called Camp Conroy in Vietnam war

 

Xem lại : Hình ảnh trại lực lượng đặc biệt Khâm ĐứcCamp Conroy A-105 – P2

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex