Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hình ảnh về cuộc trao trả tù binh tại Lộc Ninh năm 1973

0 2,315

Sau khi hiệp định Paris 1973 được ký kết, các bên Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiến hành trao trả tù bình của nhau. Sau đây là hình ảnh về cuộc trao trả tù binh tại Lộc Ninh năm 1973

Trong khuôn khổ Hiệp Định Paris (1973) một Ủy Hội Quốc tế Kiểm Soát và Giám Sát Đình Chiến (viết tắt là ICCS) đã được thành lập gồm các đại diện của Canada, Hungary, Indonesia and Ba Lan (Poland). Việt nam dân chủ cộng hòa sẽ trao trả 426 phi công Mỹ tại sân bay Gia Lâm đúng như danh sách đã báo ở Paris. Phía Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN trả 127 tù binh Mỹ ở Lộc Ninh, sau bổ sung thêm một người còn sót lại ở Trà Vinh. Các cuộc trao đổi tù binh hai phía người Việt được tổ chức nhiều nơi như Lộc Ninh (Bình Phước), Bồng Sơn (Bình Định), Thiện Ngôn (Tây Ninh), Tam Kỳ (Quảng Nam), Đức Nghiệp (Gia Lai)… Quân giải phóng nhận lại 26.492 quân nhân, 5.075 nhân viên dân sự, và trả lại cho phía Sài Gòn 6.063 người.

ICCS giám sát quá trình trao trả tù binh chiến tranh (Prisoner of War – PW). Tại cuộc trao trả tù binh tại Lộc Ninh ngày 12 tháng 2 năm 1973, nơi trạm trao đổi sẽ có danh sách chứa tên của mỗi tù binh nhằm xác định số thứ tự ngày bị bắt, ngày sinh, và tên cha mẹ theo từng người, ai qua kiểm tra xong thì được chuyển đến các lều mới để nhận áo quần mới. Để quá trình trao trả diễn ra mau lẹ cũng như vì thiếu phương tiện thủy & bộ nên người ta chọn đường hàng không. Các tù binh sẽ được chuyển đến sân bay Biên Hòa, sau đó, các máy bay C 130 sẽ chuyển các tù binh này đến sân bay Lộc Ninh và tiến hành trao đổi

Các thành viên của Ủy Ban Giám Sát Đình Chiến trong cuộc trao trả tù binh năm 1973 ở Lộc Ninh - Members of the United Nation's International Commission of Control and Supervision discuss the pending release of American and South Vietnamese prisoners to the U.S. and South Vietnam military and the release of Viet Cong and North Vietnamese prisoners to their military services with Viet Cong and North Vietnamese personnel.
Các thành viên của Ủy Ban Giám Sát Đình Chiến trong cuộc trao trả tù binh năm 1973 ở Lộc Ninh – Members of the United Nation’s International Commission of Control and Supervision discuss the pending release of American and South Vietnamese prisoners to the U.S. and South Vietnam military and the release of Viet Cong and North Vietnamese prisoners to their military services with Viet Cong and North Vietnamese personnel.
Chuẩn tướng Stan McClellan - Tham Mưu Trưởng lực lượng quân đội Mỹ ở Việt Nam trong cuộc trao trả tù binh ở Lộc Ninh năm 1973 - On a barren field near Loc Ninh BGEN Stan McClellan, U.S. Army, Chief of Staff, Military Assistance Command - Vietnam (MACV) discusses the pending exchange of American and South Vietnamese prisoners for Viet Cong (VC) and North Vietnamese (NVA) prisoners
Chuẩn tướng Stan McClellan – Tham Mưu Trưởng lực lượng quân đội Mỹ ở Việt Nam trong cuộc trao trả tù binh ở Lộc Ninh năm 1973 – On a barren field near Loc Ninh BGEN Stan McClellan, U.S. Army, Chief of Staff, Military Assistance Command – Vietnam (MACV) discusses the pending exchange of American and South Vietnamese prisoners for Viet Cong (VC) and North Vietnamese (NVA) prisoners

 

Đại úy George K. Wanat Jr., ở bên trái , bị bắt ngày 7 tháng 2 năm 1972 và đại úy George K. Wanat Jr. bị bắt ngày 30 tháng 4 năm 1972 là 2 trong số 28 tù binh Mỹ được trao trả trong cuộc trao trả tù binh tại Lộc Ninh năm 1973 trong chiến tranh Việt Nam - (On left) CPT Mark A. Smith, U.S. Army (Captured 7 Apr 72) and (Left of center) CPT George K. Wanat Jr., U.S. Army, (Captured 30 Apr 72) are two of the twenty eight American POWs who were release by the Viet Cong on Feruary 12, 1973. They are in group of Viet Cong and North Vietnamese military personnel in prisioner swap at Loc Ninh in 1973 in Viet Nam war
Đại úy George K. Wanat Jr., ở bên trái , bị bắt ngày 7 tháng 2 năm 1972 và đại úy George K. Wanat Jr. bị bắt ngày 30 tháng 4 năm 1972 là 2 trong số 28 tù binh Mỹ được trao trả trong cuộc trao trả tù binh tại Lộc Ninh năm 1973 trong chiến tranh Việt Nam – (On left) CPT Mark A. Smith, U.S. Army (Captured 7 Apr 72) and (Left of center) CPT George K. Wanat Jr., U.S. Army, (Captured 30 Apr 72) are two of the twenty eight American POWs who were release by the Viet Cong on Feruary 12, 1973. They are in group of Viet Cong and North Vietnamese military personnel in prisioner swap at Loc Ninh in 1973 in Viet Nam war

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex