Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

MACV – Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam

0 1,199

Cơ quan MACV – The US Military Assistance Command, Vietnam Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam là cơ quan chỉ huy cấp cao nhất không những là của các hoạt động quân sự mà còn bao gồm các chương trình dân sự trong chiến tranh Việt Nam

Cơ quan MACV được thành lập ngày 8 tháng 2 năm 1962 nhằm gia tăng các hỗ trợ quân sự Mỹ cho chính quyền miền Nam Việt Nam. Trước đó, Mỹ cũng có 1 phái bộ tương tự mang tên Phái bộ Cố vấn Quân sự – Military Assistance Advisory Group – MAAG nhằm giám sát các các việc sử dụng các trang thiết bị quân sự vũ khí mà Mỹ đã viện trợ cho chính phủ Pháp trong nỗ lực nhằm giúp Pháp chống lại Việt Minh

Tuy được sự giúp đỡ của phái bộ MAAG của Mỹ, quân đội Pháp đã thất bại trong cuộc chiến Đông Dương. Sau khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được thành lập ở miền Nam Việt Nam, quân đội Việt Nam Cộng Hòa còn non trẻ và yếu kém đã rất vất vả để chống lại quân Giải Phóng. Điều đó khiến quân Mỹ đã buộc phải đưa lực lượng Cố Vấn Mỹ đến để hỗ trợ huấn luyện quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ đó dẫn đến sự thành lập của cơ quan MACV. Thời gian đầu, cơ quan MACV chỉ chịu trách nhiệm trong việc đưa các cố vấn quân sự tham gia chỉ huy các đơn vị của Việt Nam Cộng hòa nhưng khi lực lượng cố vấn Mỹ đến Việt Nam ngày càng nhiều và các đơn vị quân đội Mỹ đến hỗ trợ và tham chiến ở Việt Nam ngày càng đông, ngày 15 tháng 5 năm 1964, cơ quan MACV đã sáp nhập luôn cơ quan MAAG vào và trở thành Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam, có trách nhiệm cao nhất và kiểm soát cả việc bố trí các lực lượng cố vấn Mỹ, các hoạt động quân sự, các cuộc hành quân lẫn các hoạt động dân sự, viện trợ kinh tế, …

Các đơn vị trực thuộc MACV

  • Bộ chỉ huy Lục quân (United States Army Vietnam – USARV)
  • Bộ tư lệnh Hải quân (Naval Forces Vietnam – NAVFORV)
  • Không lực 7 (Seventh Air Force – 7AF)
  • Lực lượng Thủy bộ số 3 (III Marine Amphibious Force – III MAF)
  • Lực lượng dã chiến số 1 (I Field Force, Vietnam – I FFV)
  • Lực lượng dã chiến số 2 (II Field Force, Vietnam – II FFV)
  • Quân đoàn 24 (XXIV Corps)
  • Lực lượng đặc biệt số 5 (5th Special Forces Group)
  • Cơ quan Điều phối Dân sự Vụ và Phát triển Nông thôn (Civil Operations and Rural Development Support – CORDS)
  • Nhóm nghiên cứu và quan sát (Studies and Observations Group – SOG)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex