Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Thượng tướng Trần Văn Trà

0 1,389

Thượng tướng Trần Văn Trà là vị thượng tướng được cử vào nam giữ chức tư lệnh quân Giải Phóng Miền Nam và là Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tại Ban Liên hiệp đình chiến bốn bên ở Sài Gòn

Tướng Trần Văn Trà tên thật là Nguyễn Chấn sinh năm 1916, mất năm 1996, quê xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, sau vào cư ngụ tại Sài Gòn. Ngoài tên Nguyễn Chấn và Trần Văn Trà, ông còn có nhiều tên khác như Tư Chi, Tư Nguyễn, Ba Trà, … khi nhỏ học ở Huế và sớm tham gia các phong trào cách mạng

Sau Cách Mạng Tháng Tám, ông giữ chức Ủy Viên Kỳ Bộ Nam Bộ, sau đó là chức Tư Lệnh Khu 7, Phó Tư Lệnh Miền Đông Nam Bộ. Đến năm 1955, ông ra giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến năm 1963, giai đoạn miền Nam đang diễn ra các cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông được cử vào Nam giữ chức tư lệnh quân Giải Phóng Miền Nam

Sau Hiệp định Paris 1973, Thượng tướng Trần Văn Trà làm Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tại Ban Liên hiệp đình chiến bốn bên ở Sài Gòn.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn – Gia Định, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông tiếp tục giữ nhiều chức vụ quan trọng và từ năm 1978 đến năm 1982, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Có thể thấy, tướng Trần Văn Trà có thời gian dài gắn bó và hoạt động nhiều ở chiến trường Miền Nam và được xem là một trong những đầu tàu cho các hoạt động quân sự ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngoài khả năng quân sự, ông còn là một cây viết xuất sắc khi cho ra đời nhiều tác phẩm về quân đội, phân tích quân sự như : Mùa thu lịch sử, Cảm nhận về xuân Mậu Thân, …

Ông qua đời ngày 20 tháng 4 năm 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tên ông hiện đang được đặt cho nhiều con đường trong cả nước

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex