Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Tổng số máy bay Mỹ bị mất trong chiến tranh Việt Nam

0 7,364

Tổng số máy bay Mỹ mất trong chiến tranh Việt Nam được chia làm số máy bay Mỹ bị mất do sự cố và số máy bay Mỹ bị bắn rơi trong chiến đấu. Ngoài ra còn được chia ra số máy bay cánh cố định và số máy bay trực thăng, …

Chúng ta cũng cần phải biết rằng không quân Mỹ cũng chia làm 4 nhóm. Máy bay thuộc không quân Mỹ, máy bay thuộc Hải Quân Mỹ, máy bay của Lục Quân và máy bay thuộc Thủy Quân Lục Chiến. Cả 4 nhóm đều tách biệt và độc lập lẫn nhau. Mỹ có bộ phận thống kê các số liệu rất chi tiết về số hiệu của từng chiếc máy bay, lịch trình hoạt động, sửa chữa, ….. . Sau mỗi trận đánh, xuất kích, … đều có đội tiến hành đánh giá kết quả, lập bảng thống kê, … các mục tiêu bị phá hủy, số máy bay tổn thất, … thậm chí còn ghi rõ tổn thất do tai nạn, do sự cố, do bị trúng pháo phòng không hoặc tên lửa, …

Theo con số cơ bản, tổng số máy bay Mỹ bị mất trong chiến tranh Việt Nam vào khoảng 10.000 máy bay các loại bao gồm cả máy bay cánh cố định và máy bay cánh quạt, trực thăng, …

Số máy bay Việt Nam Cộng Hòa bị mất vào khoảng 2.500 chiếc máy bay các loại

Số máy bay Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bị mất vào khoảng 150-200 chiếc máy bay các loại

Máy bay B52 ở căn cứ U Tapao, Thái Lan trong chiến tranh Việt Nam - B-52 Stratofortress in U Tapao airbase in Viet Nam war
Máy bay B52 ở căn cứ U Tapao, Thái Lan trong chiến tranh Việt Nam – B-52 Stratofortress in U Tapao airbase in Viet Nam war

Số máy bay Mỹ bị mất trong chiến tranh Việt Nam

Máy bay thuộc không quân Mỹ nói chung được chia làm 4 nhóm. Máy bay thuộc không quân Mỹ, máy bay thuộc Hải Quân Mỹ, máy bay của Lục Quân và máy bay thuộc Thủy Quân Lục Chiến. Cả 4 nhóm đều tách biệt và độc lập lẫn nhau.

Số máy bay không quân Mỹ bị mất trong chiến tranh Việt Nam

Tính tổng toàn bộ, máy bay thuộc không quân Mỹ đã bay 2.25 triệu phi vụ ở Nam Việt Nam, Bắc Việt Nam, Lào, Campuchia và mất 2.251 chiếc máy bay các loại bao gồm 2.197 chiếc máy bay cánh cố định và 54 chiếc trực thăng. Trong đó, mất 1.737 chiếc trong chiến đấu, 514 chiếc do tai nạn. Tỉ lệ 0.4/1.000 phi vụ . So với 2/1.000 phi vụ trong chiến tranh Triều Tiên và 9.7/1.000 phi vụ trong chiến tranh thế chiến II

Số máy bay không quân Mỹ bị mất trong chiến tranh Việt Nam có cánh cố định

 • A-1 Skyraider : 191 chiếc với 150 chiếc mất trong chiến đấu
 • A-7D Corsair II : 6 chiếc với 4 chiếc mất trong chiến đấu
 • A-26 Invader : 22 chiếc
 • A-37 Dgaronfly : 22 chiếc
 • AC-47 Spooky : 19 chiếc với 12 chiếc mất trong chiến đấu
 • AC-119 Shadow/Stinger : 6 chiếc với 2 chiếc mất trong chiến đấu
 • AC-130 Spectre : 6 chiếc đều mất trong chiến đấu
 • B-52 Stratofortress : 31 chiếc đều với 17 chiếc mất trong chiến đấu + 2 chiếc đáp xuống nhưng hỏng nặng . Xem chi tiết bài viết : số máy bay B52 mất trong chiến tranh Việt Nam
 • B-57 Canberra : 56 chiếc với 38 chiếc mất trong chiến đấu
 • C-5A Galaxy : 1 chiếc
 • C-7 Caribou : 19 chiếc với 9 chiếc mất trong chiến đấu
 • C-47 Skytrain : 21 chiếc
 • C-123 Provider : 53 chiếc với 21 chiếc mất trong chiến đấu
 • C-130 Hercules : 55 chiếc với 34 chiếc mất trong chiến đấu
 • C-141 Starlifter : 2 chiếc
 • E/RB-66 Destroyer : 14 chiếc
 • EC-121 BatCat : 2 chiếc
 • F-4 Phantom II : 445 chiếc với 382 chiếc mất trong chiến đấu
 • F-5 Freedom Fighter : 9 chiếc
 • F-100 Super Sabre: 243 chiếc với 198 chiếc mất trong chiến đấu
 • F-102 Delta Dagger : 14 chiếc với 7 chiếc mất trong chiến đấu
 • F-104 Starfighter : 14 chiếc với 9 chiếc mất trong chiến đấu
 • F-105D Thunderchief : 335 chiếc với 283 chiếc mất trong chiến đấu
 • F-105F/G Thunderchief : 47 chiếc với 37 chiếc mất trong chiến đấu
 • F-111A Aardvark : 11 chiếc với 6 chiếc mất trong chiến đấu
 • HU-16 Albatross :4 chiếc với 2 chiếc mất trong chiến đấu
 • KB-50 Superfortress tanker : 1 chiếc 
 • KC-135 Stratotanker : 3 chiếc 
 • O-1 Bird Dog : 172 chiếc với 122 chiếc mất trong chiến đấu
 • O-2 Skymaster : 104 chiếc với 82 chiếc mất trong chiến đấu
 • OV-10 Bronco : 63 chiếc với 47 chiếc mất trong chiến đấu
 • QU-22 Pave Eagle : 8 chiếc với 7 chiếc mất trong chiến đấu
 • RF-4C Phantom II: 83 chiếc với 76 chiếc mất trong chiến đấu
 • RF-101 Voodoo : 39 chiếc với 33 chiếc mất trong chiến đấu
 • SR-71A Blackbird : 2 chiếc 
 • T-28 Trojan : 23 chiếc 
 • U-2C “Dragon Lady” : 1 chiếc 
 • U-3B Blue Canoe : 1 chiếc 
 • U-6A Beaver : 1 chiếc 
 • U-10D Courier : 1 chiếc 
 • Máy bay C-130 Hercules bị bắn rơi ở trận Khâm Đức 1968 trong chiến tranh Việt Nam - C-130 Hercules shot down in battle of Kham Duc 1968 in Viet Nam war
  Máy bay C-130 Hercules bị bắn rơi ở trận Khâm Đức 1968 trong chiến tranh Việt Nam – C-130 Hercules shot down in battle of Kham Duc 1968 in Viet Nam war

Có thể thấy, trong số máy bay Mỹ bị mất ở Việt Nam trên, F-4 Phantom, F-100 Super Sabre và F-105D Thunderchief là 3 loại có số lượng máy bay bị bắn rơi với số lượng khá lớn do đây là 3 loại thường xuyên được sử dụng để tấn công miền Bắc Việt Nam

Số máy bay Mỹ bị mất trong chiến tranh Việt Nam do không quân Mỹ quản lý và có cánh xoay / trực thăng

 • CH/HH-3 Jolly Green Giant : 34 chiếc với 25 chiếc mất trong chiến đấu
 • HH-43B Pedro : 13 chiếc với 8 chiếc mất trong chiến đấu
 • CH/HH-53 Super Jolly : 27 chiếc với 17 chiếc mất trong chiến đấu
 • UH-1 Iroquois : 36 chiếc

 

Xem tiếp : Tổng số máy bay Mỹ bị mất trong chiến tranh Việt Nam – P2

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex