Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Máy bay AC-130 bóng ma trên đường mòn Hồ Chí Minh, Trường Sơn – AC-130 gunship on Ho Chi Minh trail

0 217

Phim tài liệu : Máy bay AC-130 bóng ma trên đường mòn Hồ Chí Minh, Trường Sơn – AC-130 gunship on Ho Chi Minh trail

Máy bay AC-130 có biệt danh “bóng ma trên đỉnh núi Trường Sơn” chuyên được dùng để săn xe tải quân Giải Phóng trên đường mòn Hồ Chí Minh trong chiến tranh Việt Nam – AC-130 gunship on Ho Chi Minh trail in Vietnam war

Leave A Reply

Your email address will not be published.