Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Chiến dịch Sấm Rền – Rolling Thunder ném bom Bắc Việt Nam năm 1968

1 1,137

Chiến dịch Sấm Rền ( Operation Rolling Thunder) hay Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (theo cách gọi ở Bắc Việt Nam) là chiến dịch ném bom trong Chiến tranh Việt Nam từ năm 1965-1968

Chiến dịch do Sư đoàn 2 Không quân (sau là Seventh Air Force), Hải quân Mỹ và Không lực Việt Nam Cộng hòa chống lại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chiến dịch này kéo dài từ tháng 3 năm 1965 đến tháng 11 năm 1968 với bốn mục tiêu :

  • Cứu lực lượng quân đội miền Nam VNCH đang suy yếu trầm trọng
  • Ép miền Bắc Việt Nam ngừng hỗ trợ cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng ở miền Nam
  • Phá hoại cơ sở hạ tầng, công ty, nhà xưởng, … ở miền Bắc
  • Ngăn chận đường tiếp tế từ miền Bắc vào Miền Nam
1 Comment
  1. Ken Watson says

    The B52 is really worst killer in Viet Nam War

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex