Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hình ảnh Thị trấn An Lộc – tỉnh Bình Long khi xưa

1 2,546

Những hình ảnh về thị trấn An Lộc – tỉnh Bình Long khi xưa trong chiến tranh Việt Nam

Hình ảnh thị trấn An Lộc xưatỉnh Bình Long xưa trước 1975

Quốc Lộ 13 tỉnh Bình Long
Quốc Lộ 13 tỉnh Bình Long
Trường tiểu học Thượng An Lộc tỉnh Bình Long năm 1967
Trường tiểu học Thượng An Lộc tỉnh Bình Long năm 1967

 

Đón dâu ở xóm Ga xe lửa, đường vào nhà thờ An Lộc tỉnh Bình Long năm 1960
Đón dâu ở xóm Ga xe lửa, đường vào nhà thờ An Lộc tỉnh Bình Long năm 1960

 

Tịnh Xá Ngọc Long - An Lộc - Bình Long
Tịnh Xá Ngọc Long – An Lộc – Bình Long

 

Tượng đài chúa Ky Tô ở cuối đường Đại Lộ Hoàng Hôn năm 1969
Tượng đài chúa Ky Tô ở cuối đường Đại Lộ Hoàng Hôn năm 1969

 

Nhà thờ Bình Long khánh thành tạm sau 1972
Nhà thờ Bình Long khánh thành tạm sau 1972
Chợ cũ An Lộc cuối thập niên 1960, nhìn từ đầu dốc Quản Lợi
Chợ cũ An Lộc cuối thập niên 1960, nhìn từ đầu dốc Quản Lợi

 

Chợ mới An Lộc - Bình Long năm 1967
Chợ mới An Lộc – Bình Long năm 1967
Dãy phố chợ mới An Lộc - Bình Long năm 1967
Dãy phố chợ mới An Lộc – Bình Long năm 1967

Xem tiếp : Hình ảnh Thị trấn An Lộc – tỉnh Bình Long khi xưa (P2)

1 Comment
  1. Xương rồng đen says

    nhìn tấm hình trường Tiểu Học, nhớ thời học trò hồi xưa ghê !

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex