Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hình ảnh thời phong kiến cực quý giá

0 3,057

Chúng tôi sưu tầm được một số hình ảnh thời phong kiến cực quý giá, hy vọng có thể chia sẽ cùng bạn đọc

 

Vua Bảo Đại cùng Nam Phương Hoàng Hậu cùng 1 số quan chức Pháp
Vua Bảo Đại cùng Nam Phương Hoàng Hậu cùng 1 số quan chức Pháp

 

Nam Phương Hoàng Hậu cùng 5 người con : Bảo Long, Phương Liên, Bảo Dung, Bảo Thăng, Phương Mai ở biệt thự Thorenc năm 1950
Nam Phương Hoàng Hậu cùng 5 người con : Bảo Long, Phương Liên, Bảo Dung, Bảo Thăng, Phương Mai ở biệt thự Thorenc năm 1950

 

Bà Từ Cung Hoàng Thái Hậu là vợ vua Khải Định và cũng là mẹ vua Bảo Đại
Bà Từ Cung Hoàng Thái Hậu là vợ vua Khải Định và cũng là mẹ vua Bảo Đại

 

Hoàng Trọng Phu (1872 - 1946) là tổng đốc Hà Đông triều đình nhà Nguyễn thời Pháp thuộc
Hoàng Trọng Phu (1872 – 1946) là tổng đốc Hà Đông triều đình nhà Nguyễn thời Pháp thuộc

 

Đặng Trần Vỹ (1864 - 1933) là tổng đốc Bắc Ninh triều đình nhà Nguyễn thời Pháp thuộc
Đặng Trần Vỹ (1864 – 1933) là tổng đốc Bắc Ninh triều đình nhà Nguyễn thời Pháp thuộc

 

Các quan lại nhà triều Nguyễn ở triều đình Huế thời Pháp thuộc năm 1930
Các quan lại nhà triều Nguyễn ở triều đình Huế thời Pháp thuộc năm 1930

 

Phòng Ngự Sứ Nguyễn Hữu Thần năm 1863 sinh tại Huế, quan võ hàm ngũ phẩm
Phòng Ngự Sứ Nguyễn Hữu Thần năm 1863 sinh tại Huế, quan võ hàm ngũ phẩm

 

Quan võ triều đình Huế thời Pháp thuộc năm 1925
Quan võ triều đình Huế thời Pháp thuộc năm 1925

 

Quan văn triều đình Huế thời Pháp thuộc năm 1931
Quan văn triều đình Huế thời Pháp thuộc năm 1931

 

Quan văn nhà Nguyễn thời Pháp thuộc chuẩn bị vào chầu tại cung đình Huế năm 1925
Quan văn nhà Nguyễn thời Pháp thuộc chuẩn bị vào chầu tại cung đình Huế năm 1925

 

Vua Đồng Khánh tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Thị lên ngôi triều Nguyễn từ 1885 - 1889
Vua Đồng Khánh tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Thị lên ngôi triều Nguyễn từ 1885 – 1889

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex