Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Các quốc gia đồng minh của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – P2

0 1,099

Tháng 3 năm 1965, chỉ huy trưởng quân đội Mỹ là tướng Harold K. Johnson đến thăm Việt Nam và khi trở về đã yêu cầu nên có lực lượng đa quốc gia can thiệp vào Việt Nam. Ông cũng đề nghị Úc và New Zealand nên đưa quân đội vào và thành lập các khu huấn luyện nhằm tăng diện mạo của lực lượng đa quốc gia chống lại chế độ Cộng Sản 

Tướng Johnson cũng kêu gọi khối SEATO nhằm đóng góp lực lượng 4 sư đoàn để thành lập tuyến ngăn chận ở khu Phi Quân Sự để chống lại sự xâm nhập của Cộng Sản vào miền Nam

Ngày 3 tháng 4 năm 1965, tướng William C. Westmoreland báo cáo về sự xâm nhập của sư đoàn 325 bắc Việt vào miền Nam Việt Nam. Ông cũng cảnh báo về sự yếu kém trong việc phòng thủ ở Vùng I và Vùng II để yêu cầu tăng sự can thiệp từ lực lượng Thế Giới Tự Do hoặc bộ chỉ huy Mỹ gửi thêm cho ông 2-3 sư đoàn

Trong thư gửi đến bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, tướng Westmoreland cũng đề nghị về sự thống nhất trong sự chỉ huy lực lượng quân đội thuộc thế giới Tự Do. Theo ông, sư đoàn Đại Hàn sẽ không thuộc sự chỉ huy của lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ mà sẽ là lực lượng chính của đội quân Thế Giới Tự Do trong các chiến dịch chống xâm nhập ở khu Phi Quân Sự. Tuy nhiên, tướng Westmoreland cũng muốn triển khai sư đoàn Đại Hàn ở Quảng Ngãi để bảo vệ các hải cảng và căn cứ ở đây

Ngày 10 tháng 4, đô đốc Sharp – chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương ra chỉ thị, các đơn vị thuộc Thế Giới Tự Do sẽ được tăng cường cho các lữ đoàn quân đội Mỹ, họ sẽ có đại diện trong ban chỉ huy nhưng sẽ chấp nhận cho các chỉ huy Mỹ chỉ huy lực lượng của họ

Tướng Westmoreland cũng đề nghị thành lập Ban Chỉ Huy với đứng đầu là tướng Mỹ, 1 viên chỉ huy quân đội Việt Nam làm phó và 1 ban thành viên chỉ huy đa quốc gia. Ban Chỉ Huy này sẽ là giao thoa giữa các chỉ huy quân đội các quốc gia, Bộ Chỉ Huy Viện Trợ Quân Sự Mỹ tại Việt Nam, bộ chỉ huy quân đội Sài Gòn, ..

Trong buổi gặp với tướng Nguyễn Văn Thiệu và tướng Dương Văn Minh, 2 người này muốn có Phòng Hỗ Trợ Quân Sự Quốc Tế cho Bộ Chỉ Huy Viện Trợ Quân Sự Mỹ tại Việt Nam – MACV International Military Assistance Office. Đại sứ Úc thì cho rằng, chính phủ Úc mong muốn các đơn vị Úc sẽ là các đơn vị tăng cường cho lính Mỹ hơn là các đơn vị độc lập. Chính Phủ Đại Hàn thì muốn ngoài Đại Hàn và Mỹ, còn có các đơn vị khác thuộc các quốc gia đồng minh của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam để cùng chiến đấu và để mang ý nghĩa quốc tế hơn

Xem lại : Các quốc gia đồng minh của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – P1

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex