Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Tướng Chu Huy Mân

0 1,118

Tướng Chu Huy Mân (1913-2006) là vị tướng lĩnh dũng cảm đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ và sau Giải Phóng đã giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tướng Chu Huy Mân tên thật là Chu Văn Điều ngoài ra còn nhiều tên và bí danh khác như Vũ Chân, Lê Thế Mỹ, Trần Thanh Lạc, Hai Mạnh, ông sinh ngày 17 tháng 3 năm 1913 tại  xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay thuộc xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Ông đã tham gia cách mạng từ nhỏ và được kết nạp Đảng khi chỉ mới 17 tuổi và sau đó nhiều lần bị Thực Dân Pháp bắt và phải ngồi tù

Sau khi giành được chính quyền năm 1945, ông vào quân đội và lần lượt giữ các chức vụ: Chính trị viên Tỉnh đội Quảng Nam; sau đó làm Chủ tịch Ủy ban Quân chính 4 tỉnh Trung Bộ, Trưởng ban Kiểm tra Đảng, Ủy viên Quân khu Việt Bắc.

Tháng 5-1951,ông làm Phó Chính ủy, sau đó làm Chính ủy Đại đoàn 316, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 316, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và cùng đơn vị này giải phóng Điện Biên Phủ

Năm 1961 ông làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân khu 4. Tháng 8-1965, làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận B3 – Tây Nguyên.

Từ năm 1967 đến năm 1975, ông là Tư lệnh Quân khu 5, Phó bí thư Đảng ủy Quân khu, Chính ủy chiến dịch Huế- Đà Nẵng và đã tham gia nhiều trận đánh lớn ở khu vực Cao Nguyên và Vùng I Chiến Thuật như trận Ba Gia, trận Huế 1968, trận Quảng Trị 1972, …

Từ 1975 đến 1976, ông là Chính uỷ, kiêm Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Quân khu 5.

Sau khi đất nước được Giải Phóng, Tướng Chu Huy Mân tiếp tục giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Trưởng ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (1977-1986), …

Tháng 12 năm 1986, ông nghỉ hưu và ông mất vào ngày 1 tháng 7 năm 2006 tại Hà Nội

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex