Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Lực lượng đặc biệt Mỹ ở Việt Nam – US Special Force Group in Viet Nam war – P5

0 398

Lực lượng Đặc Biệt Mỹ trong chiến tranh Việt NamUs Special Force Group in Vietnam war rất chú trọng chương trình thám thính và thăm dò đường mòn – trailwatchers program nhằm nhận diện và báo cáo các hoạt động của các nhóm Việt Cộng nơi các khu vực biên giới, phá hủy trang thiết bị, bắt giữ hoặc tiêu diệt các nhóm Việt Cộng ít người, ..

Hệ thống tiếp tế và hỗ trợ các trại đặc biệt đều do Ủy Ban Mỹ đảm nhiệm. Đây là hệ thống độc lập hoàn toàn so với hệ thống tiếp tế của quân đội Mỹ và Việt Nam. Lực lượng đặc biệt Mỹ đóng vai trò cầu nối trong việc tiếp tế cho các ngôi làng mặc dù những người Mỹ không đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp mà thông qua những người chỉ huy bản địa

Trong công tác hỗ trợ dân sự, chương trình tự vệ dân làng cũng phát triển đồng thời và song song với chương trình tự vệ. Hai đội người Thượng, mỗi đội gồm 6 người sẽ được huấn luyện để đào tạo lại cho dân làng các cách thức trồng trọt, chăm sóc mùa màng, thu hoạch, nghề thợ rèn, … các binh sĩ phụ trách quân y cũng tiến hành chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, … đồng thời sang các ngôi làng mới để khám bệnh do đó đẩy mạnh được chương trình hỗ trợ Dân Sự. Chương trình này đã được sự hỗ trợ tích cực từ dân tộc người Rhade

Việc thiết lập hệ thống tự vệ của 40 ngôi làng chung quanh Buon Enao đã nhận được sự quan tâm từ các cộng đồng người Rhade khác và chương trình ngày càng tạo được nhiều thu hút lớn ở tỉnh Darlac. Mô hình tương tự Buon Enao nhanh chóng được thiết lập ở Buôn Hồ, Buôn Krong, Ea Ena, Lạc Tiên và Buon Tah. Đến tháng 8 năm 1962, đã có khoảng 200 làng đã tham gia chương trình Dân Sự Chiến Đấu và ngày càng nhiều nhóm lực lượng Đặc Biệt được thành lập để tăng phái cho các ngôi làng

Chương trình ở Buon Enao thành công ngoài dự kiến. Các dân làng đã tham gia chương trình huấn luyện với sự hào hứng và họ đã chống trả lại Việt Cộng một cách hiệu quả. Đến cuối năm 1962, chính quyền đã có thể kết luận Dar Lac là một tỉnh rất an toàn và chương trình này được áp dụng với các bộ tộc khác như người Jarai và Mnong

Các khu vực đã tham gia chương trình Dân Sự Chiến Đấu CIDG đến năm 1962 trong chiến tranh Việt Nam - By August 1962 the area under development encompassed 200 villages joined CIDG programme in Vietnam war
Các khu vực đã tham gia chương trình Dân Sự Chiến Đấu CIDG đến năm 1962 trong chiến tranh Việt Nam – By August 1962 the area under development encompassed 200 villages joined CIDG programme in Vietnam war

Chỉ huy và tổ chức trong thời kỳ Buon Enao

Trong thời kỳ Buon Enao, lực lượng đặc biệt Mỹ – US Special Force Group có nhiều thay đổi. Việc mở rộng của chương trình Buon Enao và việc huấn luyện lực lượng đặc biệt người Việt trong năm 1962 đòi hỏi lượng lớn lực lượng đặc biệt Mỹ tham gia . Lực lượng đặc biệt ngày càng lớn mạnh kéo theo việc thành lập cơ quan Tổng Hành Dinh của lực lượng đặc biệt. Đây là sự hợp tác của cơ quan MACV vốn là chỉ huy của các lực lượng Mỹ ở Việt Nam và cơ quan Ủy Ban Mỹ – Us Missio vốn chịu trách nhiệm chỉ huy hệ thống chương trình Dân Sự Chiến Đấu CIDG và chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ

Vào tháng 2 năm 1962, đã có nhóm đặc biệt Mỹ hoạt động ở Dar Lac trong chương trình Buon Enao . Trong khi đó, cơ quan MACV cũng được thành lập dưới quyền của tướng Paul D. Harkins. Vào tháng 5, một thỏa thuận về sự hợp tác giửa cơ quan MACV và Us Moission được thỏa thuật. Tháng 7, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã quyết định chuyền toàn bộ dân Sự Chiến Đấu và lực lượng đặc biệt Mỹ cho cơ quan MACV phụ trách. Việc chuyển giao được thực hiện dưới tên gọi chương trình Switchback- Opeation Switchback và việc này hoàn tất vào tháng 7 năm 1963 và đến tháng 10 năm 1962, đã có 24 nhóm lực lượng đặc biệt Mỹ ở Việt Nam

Đến tháng 11 năm 1962, lực lượng đặc biệt ở Việt Nam được tổ chức thành 1 nhóm C, 3 nhóm B và 26 nhóm A và 1 Bộ Chỉ Huy đặt ở Sài Gòn. Các nhóm A ( A detachments ) là các nhóm chịu trách nhiệm các hoạt động ở các trại đặc biệt. Các nhóm B ( B detachments ) là cấp cao hơn được thiết lập tại mỗi vùng Chiến Thuật và điều phối các nhóm A để phối hợp các hoạt động quân sự với các đơn vị Việt Nam. Nhóm C ( C detachments ) chịu trách nhiệm phối hợp các Bộ Chỉ Huy các đơn vị và binh chủng khác . Các nhóm A hoạt động tại Việt Nam thuộc Nhóm Lực Lượng Đặc Biệt số 1 – 1st Special Forces Group có căn cứ tại Okinawa , Nhật Bản và thuộc Nhóm Lực Lượng Đặc Biệt số 5 và số 7 ( 5th Special Forces Group và 7th Special Forces Group) có căn cứ tại Fort Bragg, North Carolina.

Tháng 2 năm 1963, Tổng Hành Dinh của lực lượng đặc biệt được chuyển đến Nha Trang để tiện việc phân bổ các lực lượng cũng như nhận tiếp viện từ Okinawa và phân đi các trại đặc biệt trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam được thuận tiện hơn. Đến tháng 12 năm 1963, các nhóm Đặc Biệt Mỹ cùng các nhóm Đặc Biệt của Việt Nam đã huấn luyện được 18.000 binh sĩ tấn công cùng 43.376 dân quân thôn làng. 

Thoạt đầu, chương trình huấn luyện ở Buon Enao chưa được gọi là chương trình Dân Sự Chiến Đấu – CIDG (  Civil Irregular Defense Group ). Các binh sĩ này có khi được gọi là Tự Vệ Dân Làng , có khi được gọi là Dân Quân Thôn Làng, … Dần dà sau đó, thuật ngữ Dân Sự Chiến Đấu – CIDG mới trở nên thông dụng để gọi các chương trình chống nổi dậy sau khi các nỗ lực tại Buon Enao được mở rộng

Chương trình Bán Vũ Trang

Các nổ lực để đẩy nhanh tiến trình sau những thành công tại Buon Enao ngày càng được nâng lên và không chỉ với người Rhade mà còn lan đến những khu vực của người Thượng và những vùng của các dân tộc khác và sau đó được gọi là chương trình Dân Sự Chiến Đấu – CIDG. Với chương trình được mở rộng này, các nhóm lực lượng Đặc Biệt dưới quyền của Ủy Ban Hoa Kỳ – Us Mission đã huấn luyện chương trình bán vũ trang cho các buôn làng

Tháng 12 năm 1961, một nửa thứ hai của nhóm A-35 đã đến trung tâm huấn luyện Hòa Cầm ở Đà Nẵng (Một nửa lực lượng đầu đã đến Buon Enao) . Tại Hòa Cầm, họ đã bắt đầu chương trình huấn luyện cơ bản cùng 1 số chương trình huấn luyện đặc biệt khác.Trong số các đơn vị được huấn luyện ở Hòa Cầm có 1 số đơn vị là nhóm biệt kích miền núi. Các binh sĩ này được dùng trong các nhóm viễn thám ở các khu vực rừng rậm và đồi núi để duy trì sự hiện diện của chính quyền cũng như tiến hành các hoạt động thu thập tin tức tình báo, các hoạt động quân sự , …

Một chương trình đào tạo khác đó là chương trình thám thính và thăm dò đường mòn – trailwatchers program. Nhiệm vụ của các binh sĩ này là nhận diện và báo cáo các hoạt động của các nhóm Việt Cộng nơi các khu vực biên giới, phá hủy trang thiết bị, bắt giữ hoặc tiêu diệt các nhóm Việt Cộng ít người, … mỗi khi có cơ hội . Các nhóm người Thượng sinh sống gần biên giới Campuchia và Lào được huấn luyện theo chương trình kéo dài 8 tuần ở Đà Nẵng hoặc các trung tâm đào tạo khác. Chương trình trailwatchers program được xem là một trong những chương trình quan trọng nhất trong chương chình huấn luyện Dân Sự Chiến Đấu – CIDG

Xem lại từ đầu : Lực lượng đặc biệt Mỹ ở Việt NamUS Special Force Group in Viet Nam war – P1

Xem lại : Lực lượng đặc biệt Mỹ ở Việt NamUS Special Force Group in Viet Nam war – P4

Xem tiếp : Lực lượng đặc biệt Mỹ ở Việt NamUS Special Force Group in Viet Nam war – P6

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex