Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hình ảnh trận đánh Khe Sanh

0 2,155

Căn cứ Khe Sanh là căn cứ lớn của Mỹ năm trên đường 9 gần ngã 3 Biên Giới Việt Nam – Lào – Campuchia. Căn cứ Khe Sanh có nhiệm vụ ngăn chận và đánh phá con đường Hồ Chí Minh của quân Giải Phóng

Trận Khe Sanh kéo dài 77 ngày từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1968 diễn ra ở thị trấn Khe Sanh thuộc huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. Chỉ huy căn cứ Khe Sanh lúc đó là Đại tá Lownds (TQLC Hoa Kỳ) – trung đoàn trưởng trung đoàn 26 Thủy Quân Lục Chiến, gồm có 1 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến Mỹ phòng thủ căn cứ, 1 tiểu đoàn TQLC phòng thủ ở các ngọn đồi tiền đồn và các ngày sau, được tăng cường thêm Tiểu đoàn 37 Biệt động quân – Quân lực Việt Nam Cộng hòa phòng thủ hướng Đông Nam và 1 tiểu đoàn TQLC Mỹ phòng thủ ở thung lũng sông Rào Quán, nâng tổng số quân tham chiến lên đến 6.680 người.

Các hình ảnh trận đánh Khe Sanh sau đây cho thấy mức độ ác liệt của trận đánh mà quân Giải Phóng muốn biến trận đánh Khe Sanh thành trận Điện Biên Phủ thứ 2 còn phía Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thì quyết giữ vì danh dự của lính Mỹ. Trận đánh diễn ra ác liệt đến mức tổng thống Mỹ Johnson quyết định lập 1 sa bàn trận Khe Sanh ở Nhà Trắng và phải có bản báo cáo về tình hình Khe Sanh mỗi ngày

Trực thăng CH-46 Sea Knight đang đáp xuống căn cứ Khe Sanh trong chiến tranh Việt Nam - CH-46 Sea Knight was landing on Khe Sanh combat base in Viet Nam war
Trực thăng CH-46 Sea Knight đang đáp xuống căn cứ Khe Sanh trong chiến tranh Việt Nam – CH-46 Sea Knight was landing on Khe Sanh combat base in Viet Nam war
Đồi 881 Bắc là nơi quân Giải Phóng chiếm giữ nhìn từ đồi 881 Nam là nơi Thủy Quân Lục Chiến Mỹ chiếm giữ, hương Tây Bắc của căn cứ Khe Sanh vào tháng 1 năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam - 881 North hill seen from 881 South hill at Khe Sanh combat base in Viet Nam war in January, 1968
Đồi 881 Bắc là nơi quân Giải Phóng chiếm giữ nhìn từ đồi 881 Nam là nơi Thủy Quân Lục Chiến Mỹ chiếm giữ, hương Tây Bắc của căn cứ Khe Sanh vào tháng 1 năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam – 881 North hill seen from 881 South hill at Khe Sanh combat base in Viet Nam war in January, 1968
Trung úy Michael H. Thomas đang tuần tra ở đồi 689 quanh căn cứ Khe sanh, anh tử trận ngày 20 tháng 1 năm 1968 - 2ndLt. Michael H. Thomas on patrol at 689 ridge around Khe Sanh combat base in December 1967. He was killed on 20 January 1968
Trung úy Michael H. Thomas đang tuần tra ở đồi 689 quanh căn cứ Khe sanh, anh tử trận ngày 20 tháng 1 năm 1968 – 2ndLt. Michael H. Thomas on patrol at 689 ridge around Khe Sanh combat base in December 1967. He was killed on 20 January 1968
Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thuộc đại đội I, tiểu đoàn 3, trung đoàn 26 ở đồi 881 Nam đang quan sát đồi 881 Bắc vừa bị đánh bom Napalm ngày 26 tháng 1 năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam - US Marines I/3/26 at 881 South were watching 881 North hill bomed with napalm canisters on 26 Jan 1968 in Viet Nam war
Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thuộc đại đội I, tiểu đoàn 3, trung đoàn 26 ở đồi 881 Nam đang quan sát đồi 881 Bắc vừa bị đánh bom Napalm ngày 26 tháng 1 năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam – US Marines I/3/26 at 881 South were watching 881 North hill bomed with napalm canisters on 26 Jan 1968 in Viet Nam war
Trong chiến thuật Đàn Ngỗng, trước khi trực thăng vận tải sà xuống là các đợt oanh kích dữ dội bằng máy bay A-4 Skyhawk - A-4s bombed during the Super Gaggle prep on each side of the hill
Trong chiến thuật Đàn Ngỗng, trước khi trực thăng vận tải sà xuống là các đợt oanh kích dữ dội bằng máy bay A-4 Skyhawk – A-4s bombed during the Super Gaggle prep on each side of the hill
Trực thăng CH-46 Sea Knight sử dụng chiến thuật Đàn Ngỗng đang tiếp tế cho đồi 881 Nam ở Khe Sanh trong chiến tranh Việt Nam - CH-46 Sea Knight with Super Gaggle Technique resupplied to 881 South hill in Khe Sanh battle in Viet Nam war
Trực thăng CH-46 Sea Knight sử dụng chiến thuật Đàn Ngỗng đang tiếp tế cho đồi 881 Nam ở Khe Sanh trong chiến tranh Việt Nam – CH-46 Sea Knight with Super Gaggle Technique resupplied to 881 South hill in Khe Sanh battle in Viet Nam war
2 Trực thăng CH-46 Sea Knight của chiến dịch Đàn Ngỗng đang sà xuống 1 quả đồi nhìn từ 1 bunker chiến đấu, chân trời là làn khói được thả ra để che mắt quân Giải Phóng, phía dưới là 1 chiếc UH-34 đã bị bắn hỏng mất chong chóng đuôi, 2 phi công đều an toàn - Views of Super Gaggle with two CH-46 Sea Knight with smoke mask at horizone from a bunker, a UH-34 was shot down early at below and 2 pilots was safe
2 Trực thăng CH-46 Sea Knight của chiến dịch Đàn Ngỗng đang sà xuống 1 quả đồi nhìn từ 1 bunker chiến đấu, chân trời là làn khói được thả ra để che mắt quân Giải Phóng, phía dưới là 1 chiếc UH-34 đã bị bắn hỏng mất chong chóng đuôi, 2 phi công đều an toàn – Views of Super Gaggle with two CH-46 Sea Knight with smoke mask at horizone from a bunker, a UH-34 was shot down early at below and 2 pilots was safe

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex