Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Nha Kỹ Thuật – cơ quan chỉ huy biệt kích Việt Nam Cộng Hòa

0 2,271

Nha Kỹ Thuật thuộc bộ Tổng Tham Mưu được xem như là cơ quan chỉ huy lực lượng đặc biệt hay còn gọi là lính biệt kích Việt Nam Cộng Hòa với các đơn vị nổi tiếng như biệt kích Hắc Long, biệt kích Lôi Hổ, …. và các cuộc nhảy toán vào miền Bắc

Danh hiệu Nha Kỹ Thuật / BTTM chỉ là một danh hiệu ” vỏ bọc ” để bảo vệ những hoạt động thực sự đối với Cộng Sản cũng như đối với các đơn vị bạn khác. Nha Kỹ Thuật / BTTM chính thức là Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh Ngoại Lệ, ngang hàng với cấp Sư đoàn Tổng Trừ bị do một cấp Thiếu Tướng làm Tư lệnh.

Khai sơ với tên gọi là Sở Khai Thác Địa Hình, đây là đơn vị biệt lập, trực thuộc Phủ Tổng Thống, lúc bấy giờ do Đại Tá Lê Quang Tung là Chỉ huy trưởng. Đơn vị này được giao phó rất nhiều công tác tình báo quan trọng, về quốc nội cũng như quốc ngoại, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu và Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Trong các cơ cấu tình báo, Phòng 45 hay Phòng E được đặc trách hoạt động thu thập tin tức tình báo tại miền Bắc vĩ tuyến 17, với các hệ thống điệp báo nằm vùng xâm nhập từ Miền NAM và các quốc gia khác. Tại nội bộ đơn vị, Sở Khai thác Địa Hình cũng được gọi là KHIÊM QUANG, mỗi chữ biểu hiệu cho một Phòng của đơn vị. Phòng E sau này còn được gọi là SB, viết tắt cho Sở Bắc. Kể từ năm 1960 trở đi, hoạt động điệp báo tại miền Bắc được đặc biệt chú trọng vì nhu cầu tin tức chiến lược nhằm ước tính khả năng của quân Giải Phóng và các đợt xâm nhập của các đơn vị miền Bắc vào miền Nam

Cơ quan Mỹ là cơ quan Combined Studies thuộc Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Saigon chịu trách nhiệm hỗ trợ, cung cấp tin tức tình báo, nhân viên đào tạo, cố vấn, phối hợp hành động giữa phía Việt Nam và Mỹ cũng như kinh phí vận hành Sở Khai Thác Địa Hình

Năm 1963, Sở Khai Thác Địa Hình được cải danh thành bộ tư lệnh lực lượng Đặc Biệt do trung tá Lê Quang Tung là tư lệnh với 2 đơn vị là Liên đoàn 77 và Liên đoàn 31. Tháng 11, cuộc đảo chính diễn ra, tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, trung tá Lê Quang Tung do trung thành với Ngô Đình Diệm cũng bị giết chết, lực lượng đặc biệt bị di dời ra Nha Trang. Sở Bắc đổi tên thành Sở Khai Thác và bị tách khỏi lực lượng đặc biệt và giám đốc Sở Bắc đầu tiên là Đại Tá Trần văn Hổ chịu trách nhiệm tổ chức các Toán thám sát ngắn hạn hoạt động tại vùng biên giới Lào Việt nằm phía Bắc vĩ tuyến 17 cho đến vĩ tuyền 20. Các Toán này được gọi là các Toán Strata, viết tắt tiếng Mỹ là Short Term Reconnaisance and Target Acquisition teams.. Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Lực Lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam MACV thay thế cho cơ quan Cố vấn Hoa Kỳ MAAG, cũng được thành lập. MACV – SOG là viết tắt của MACV – Studies and Observations Group, nhưng chính danh là Special Operation Group, được chỉ định Cố vấn và yểm trợ cho các công tác đặc biệt.

Huy hiệu Nha Kỹ Thuật thuộc Bộ Tổng Tham Mưu - chỉ huy các lực lượng đặc biệt là các biệt kích Lôi Hổ, Hắc Long, Biệt Hải, ... và do gần như là các chiến sĩ vô danh nên còn được gọi là các Bóng Ma Biên Giới
Huy hiệu Nha Kỹ Thuật thuộc Bộ Tổng Tham Mưu – chỉ huy các lực lượng đặc biệt là các biệt kích Lôi Hổ, Hắc Long, Biệt Hải, … và do gần như là các chiến sĩ vô danh nên còn được gọi là các Bóng Ma Biên Giới

Cũng trong thời gian này, Sở Khai Thác còn còn chịu trách nhiệm tổ chức và huấn luyện các Toán Thám Sát đặc biệt mệnh danh là Shinning Brass tại căn cứ huấn luyện Long Thành, sau này gọi là Trung tâm Huấn luyện Quyết Thắng. Ngoài ra, Sở Liên lạc cũng được thành lập với nhiệm vụ tổ chức và huấn luyện các toán có biệt danh là Lôi Hổ có nhiệm vụ thám sát, phá hoại các mục tiêu trọng yếu sâu trong vùng quân Giải Phóng, cùng công tác chỉ điểm mục tiêu cho các phi vụ không kích hoặc đánh phá kho tàng, cơ sở của quân Giải Phóng. Chỉ huy trưởng đầu tiên của Sở Liên Lạc là Đại Tá Hồ Tiêu

Sở Liên Lạc (Biệt Kích Lôi Hổ) gồm có một Bộ Chỉ Huy đồn trú tại Saigon và 3 Chiến đoàn đồn trú tại các Khu vực khác nhau, thích hợp với khu vực mục tiêu hoạt động:

• Chiến đoàn I đồn trú tại Đà Nẵng
• Chiến đoàn II đồn trú tại Kontum
• Chiến đoàn II đồn trú tại Ban mê Thuột.

Các chiến đoàn này gồm nhiều liên toán, mỗi liên toán có nhiều toán được tổ chức huấn luyện và hành quân theo Kỹ thuật của Lực Lượng Đặc biệt. Sự khác biệt là các Toán của Sở Liên lạc có nhiệm vụ hoạt động ngoài biên giới lãnh thổ và ngay trong lòng địch. Các chiến đoàn này nhận được sự phối hợp chặt chẽ về tổ chức lẫn hành động với cơ quan MACV-SOG của Mỹ cũng được phân thành nhiều đơn vị đồn trú chung với các chiến đoàn

Năm 1965, sở Khai Thác được đổi tên thành Sở Kỹ Thuật và sau đó là thành nha Kỹ Thuật bao gồm các bộ phận sau :

  • Sở Liên Lạc – biệt đội Lôi Hổ
  • Sở Công tác – biệt đội Hắc Long
  • Sở Không yểm
  • Sở Phòng vệ duyên hải – biệt Hải
  • Trung Tâm Huấn luyện Quyết Thắng
  •  Sở Tâm Lý Chiến

Sở công tác có vị chỉ huy đầu tiên là Đại Tá Ngô thế Linh, chịu trách nhiệm tổ chức và huấn luyện các toán biệt kích có biệt danh là Biệt Kích Hắc Long, ban đầu gồm hai đoàn 11 và 68 sau đó thành lập tiếp Đoàn 71, 72 và Đoàn 75. Lúc đầu Sở công tác đặt trụ sở ở Nha Trang sau đó dời ra Đà Nẵng. Các đoàn 11, 71 và 72 đồn trú tại Đà Nẳng, Đoàn 75 tại Ban Mê Thuột. Đoàn 68 vẫn tiếp tục duy trì tại Saigon, gần Bộ Chỉ huy Nha Kỹ Thuật. Đoàn 68 là quan trọng hơn cả, tổ chức huấn luyện các toán tình báo hoạt động dài hạn ở miền Bắc nhằm nắm tin tức tình báo, nghe lén, theo dõi các cuộc vận chuyển quân đội, vũ khí, … của miền Bắc xuống phía Nam . Đoàn 11 thì chịu trách nhiệm tương tự đoàn 68 nhưng là các cuộc thâm nhập ngắn hạn hơn

 

 

Xem tiếp : Nha Kỹ Thuật – cơ quan chỉ huy biệt kích Việt Nam Cộng Hòa – P2

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex