Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hình ảnh trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – Camp Conroy A-105

0 848

Trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – hay còn gọi là trại Khâm Đức được quân đội Mỹ gọi là Camp Conroy do nhóm lực lượng đặc biệt Mỹ A-105 phụ trách

Khâm Đức là thị trấn nằm phía Bắc tỉnh Quảng Tín và sát bên Quốc Lộ 14, nằm sát với biên giới Lào và thuộc vùng I Chiến Thuật, 4 bề đều được bao bọc bằng núi cao. Trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức được đặt tên theo tên ngôi làng Khâm Đức cách đó 800m về hướng Đông Bắc. Làng có 272 người và phần lớn là lính Việt Nam và người Thượng đi lính cho trại Khâm Đức. Nằm ở hướng Tây Nam là trại Ngok Tavak hay còn gọi là tiền đồn Ngok Ta Vak nằm trên đồi cao 738m cách căn cứ Khâm Đức 7km có nhiệm vụ yểm trợ và cũng được xem là căn cứ tiền đồn của trại Khâm Đức. Trại đặc biệt Khâm Đức được phòng thủ bởi tổ A-105 thuộc nhóm 5 Lực Lượng Đặc Biệt –  5th Special Forces Group. Nhiệm vụ của nhóm này là huấn luyện lực lượng Dân Sự Chiến Đấu người Thượng. Sau trận đánh Khe Sanh, quân đội Mỹ rút bỏ khỏi căn cứ Khe Sanh và mất Làng Vei. Trại Khâm Đức là căn cứ duy nhất của VNCH nằm sát đường mòn Hồ Chí Minh

Sau đây là hình ảnh của trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức :

Bản đồ vị trí địa lý trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức - hay còn gọi là trại Khâm Đức và tiền đồn Ngok Tavak trong chiến tranh Việt Nam - Position map of Kham Duc special Camp - Camp Conroy A-105 and Ngok Tavak outpost in Vietnam war
Bản đồ vị trí địa lý trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – hay còn gọi là trại Khâm Đức và tiền đồn Ngok Tavak trong chiến tranh Việt Nam – Position map of Kham Duc special Camp – Camp Conroy A-105 and Ngok Tavak outpost in Vietnam war
Bản đồ trận đánh Khâm Đức ngày 12 tháng 5 năm 1968 của quân Giải Phóng vào trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức - hay còn gọi là trại Khâm Đức trong chiến tranh Việt Nam - Battle of Kham Duc 1968 map and position of Kham Duc special Camp - Camp Conroy A-105 in Vietnam war
Bản đồ trận đánh Khâm Đức ngày 12 tháng 5 năm 1968 của quân Giải Phóng vào trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – hay còn gọi là trại Khâm Đức trong chiến tranh Việt Nam – Battle of Kham Duc 1968 map and position of Kham Duc special Camp – Camp Conroy A-105 in Vietnam war
Cây cầu hiểm yếu bắt qua con sông gần trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức - The vital bridge on the river near Kham Duc special base - Camp Conroy A-105
Cây cầu hiểm yếu bắt qua con sông gần trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – The vital bridge on the river near Kham Duc special base – Camp Conroy A-105
Không ảnh của cây cầu hiểm yếu bắt qua con sông gần trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức - The aerial view of the vital bridge on the river near Kham Duc special base - Camp Conroy A-105
Không ảnh của cây cầu hiểm yếu bắt qua con sông gần trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – The aerial view of the vital bridge on the river near Kham Duc special base – Camp Conroy A-105
Rừng bao bọc chung quanh trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức - hay còn gọi là trại Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam - Jungle around Kham Duc special Camp - Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968
Rừng bao bọc chung quanh trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – hay còn gọi là trại Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam – Jungle around Kham Duc special Camp – Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968
Binh sĩ thuộc trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức - hay còn gọi là trại Khâm Đức đang phát lượng thực, thuốc men, ... giúp dân làng quanh trại năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam - Helping the local peoples around Kham Duc special Camp - Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968
Binh sĩ thuộc trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – hay còn gọi là trại Khâm Đức đang phát lượng thực, thuốc men, … giúp dân làng quanh trại năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam – Helping the local peoples around Kham Duc special Camp – Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968
Trực thăng đang tiếp tế cho trại Ngok Tavak phía Tây Nam trại đặc biệt Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam - Chopper resupplies for Ngok Tavak outpost at southwest of Kham Duc special camp - Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968
Trực thăng đang tiếp tế cho trại Ngok Tavak phía Tây Nam trại đặc biệt Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam – Chopper resupplies for Ngok Tavak outpost at southwest of Kham Duc special camp – Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968
Máy bay vận tại C-130 trên đường băng của trại đặc biệt Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam - C-130 aircraft on the runway of Kham Duc special camp - Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968
Máy bay vận tại C-130 trên đường băng của trại đặc biệt Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam – C-130 aircraft on the runway of Kham Duc special camp – Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968
Vị trí phòng thủ của đại đội A trong trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức - hay còn gọi là trại Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam - A Company perimeter in Battle of Kham Duc special Camp - Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968
Vị trí phòng thủ của đại đội A trong trại lực lượng đặc biệt Khâm Đức – hay còn gọi là trại Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam – A Company perimeter in Battle of Kham Duc special Camp – Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968
Máy bay vận tại C-130 đang chuẩn bị hạ cánh xuống đường bay của trại đặc biệt Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam - C-130 aircraft was coming in for landing at the airstrip at Kham Duc special camp - Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968
Máy bay vận tại C-130 đang chuẩn bị hạ cánh xuống đường bay của trại đặc biệt Khâm Đức năm 1968 trong chiến tranh Việt Nam – C-130 aircraft was coming in for landing at the airstrip at Kham Duc special camp – Camp Conroy A-105 in Vietnam war 1968

 

Xem tiếp : Hình ảnh trại lực lượng đặc biệt Khâm ĐứcCamp Conroy A-105 – P2

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex