Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Category

Vũ khí

Vũ khí trong chiến tranh Việt Nam

Máy bay Gunship AC-47 Puff Spooky

Từ khi bắt đầu lâm trận, những chiếc máy bay Gunship AC-47 Puff hay còn được gọi là máy bay gunship AC-47 Spooky là vũ khí đầy hiệu quả trên chiến trường Việt Nam trước khi được thay thế bằng máy bay…

Súng trường CKC – SKS

Súng trường CKC còn được gọi là súng trường SKS là khẩu súng chính quy bên cạnh súng AK-47 được quân Giải Phóng lẫn quân Bắc Việt dùng nhiều trên chiến trường Việt Nam Súng trường CKC là cách gọi…