Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hình ảnh trận Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn – Tet Offensive 1968 in Saigon – P3

0 2,252

Ngày 31 tháng 1 năm 1968, quân Giải Phóng tổ chức trận Tết Mậu Thân 1968, chúng ta cùng xem lại một số hình ảnh trận Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn

Trong bối cảnh diễn biến Trận Tết Mậu Thân 1968 , Sài Gòn là trung tâm đầu não của chính quyền miền Nam Việt Nam với các mục tiêu chính các mục tiêu : Tòa Đại Sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Sân Bay Tân Sơn Nhất, Đài Phát Thanh, ….

 Người chồng thẫn thờ đứng bên cạnh Người phụ nữ bán tôm bị trúng đạn chết ngay giữa chợ tại Đa Kao ở Sài Gòn trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 trong chiến tranh Việt Nam - Died woman in Sai Gon in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war -
Người chồng thẫn thờ đứng bên cạnh Người phụ nữ bán tôm bị trúng đạn chết ngay giữa chợ tại Đa Kao ở Sài Gòn trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 trong chiến tranh Việt Nam – Died woman in Sai Gon in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war –
Dòng người di tản trên trên đường Bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt) trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam - People fled in Ben Chuong Chuong street in Sai Gon in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war
Dòng người di tản trên trên đường Bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt) trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam – People fled in Ben Chuong Chuong street in Sai Gon in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war

 

Biệt Động Quân khiêng người mẹ bị thương và đứa con trai nhỏ luôn cận kề trong trận Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam - ARVN Rangers carried wounded mother and her little son beside in Sai Gon in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war
Biệt Động Quân khiêng người mẹ bị thương và đứa con trai nhỏ luôn cận kề trong trận Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam – ARVN Rangers carried wounded mother and her little son beside in Sai Gon in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war

 

Cảnh Sát VNCH ở quận 8 cùng với viên chức Đội 9, đang kiễm tra một chiếc tên lửa của quân GP, được tìm thấy trong một căn nhà ở Khu vực Kênh Đôi trong trận Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam - South Viet Nam Police check North Viet Namese soldier's rocket launcher captured at Q8 house in Sai Gon in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war
Cảnh Sát VNCH ở quận 8 cùng với viên chức Đội 9, đang kiểm tra một chiếc tên lửa của quân Giải Phóng, được tìm thấy trong một căn nhà ở Khu vực Kênh Đôi trong trận Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam – South Viet Nam Police check North Viet Namese soldier’s rocket launcher captured at Q8 house in Sai Gon in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war

 

Xe cứu thương đưa người lính Mỹ bị thương đi cấp cứu tại mặt hông bên phải nhà thờ Giáo xứ Mông Triệu ở Q8 trong trận Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam - US wounded soldier was evacuated beside to Mong Trieu Church in 8th district in Sai Gon in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war
Xe cứu thương đưa người lính Mỹ bị thương đi cấp cứu tại mặt hông bên phải nhà thờ Giáo xứ Mông Triệu ở Q8 trong trận Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam – US wounded soldier was evacuated beside to Mong Trieu Church in 8th district in Sai Gon in Tet Offensive 1968 in Viet Nam war

 

Xem lại :  Hình ảnh Sài Gòn trong trận Tết Mậu Thân 1968 – P1

Xem tiếp :  Hình ảnh Sài Gòn trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 – P2

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex