Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hình ảnh ngày 30 tháng 4 năm 1975 về sự sụp đổ của Sài Gon – The fall of Saigon

0 1,863

Những hình ảnh màu 30 tháng 4 năm 1975 cực kỳ quý giá về ngày Giải Phóng Miền Nam thống nhất đất nước được 1 số ký giả nước ngoài chụp được trong đó có những ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam. Lịch sử gọi những ngày này là Sự Sụp Đổ của Sài GònThe fall of Saigon

Nhân viên Đại Sứ Quán Mỹ vội vã rút khỏi Đại Sứ Quán Mỹ trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn - Peoples are withdrawing from Us Embassy in the last days of Viet Nam war before the fall of Sai Gon
Nhân viên Đại Sứ Quán Mỹ vội vã rút khỏi Đại Sứ Quán Mỹ trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn – Peoples are withdrawing from Us Embassy in the last days of Viet Nam war before the fall of Sai Gon
Nhân viên Mỹ và những người thân Việt Nam vội vã rút khỏi Đại Sứ Quán Mỹ trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn - Peoples are withdrawing from Us Embassy in the last days of Viet Nam war before the fall of Saigon
Nhân viên Mỹ và những người thân Việt Nam vội vã rút khỏi Đại Sứ Quán Mỹ trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn – Peoples are withdrawing from Us Embassy in the last days of Viet Nam war before the fall of Saigon

 

Người dân cố gắng leo rào vào Đại Sứ Quán Mỹ trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn - Peoples are trying to get into Us Embassy in the last days of Viet Nam war before the fall of Sai Gon
Người dân cố gắng leo rào vào Đại Sứ Quán Mỹ trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn – Peoples are trying to get into Us Embassy in the last days of Viet Nam war before the fall of Sai Gon

 

Người dân cố gắng chen chân vào Đại Sứ Quán Mỹ trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn - A crowd of people try to force their way into the United States Embassy in the last days of Viet Nam war before the fall of Sai Gon
Người dân cố gắng chen chân vào Đại Sứ Quán Mỹ trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn – A crowd of people try to force their way into the United States Embassy in the last days of Viet Nam war before the fall of Sai Gon
Những người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Đại Sứ Quán Mỹ trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn - The last Us soldiers who fought in the Vietnam War at Us Embassy in the last days of Viet Nam war before the fall of Saigon
Những người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Đại Sứ Quán Mỹ trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn – The last Us soldiers who fought in the Vietnam War at Us Embassy in the last days of Viet Nam war before the fall of Saigon

 

 

Xe tăng quân Giải Phóng bốc cháy ở góc Ngã 4 Bảy Hiền khi cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn - PAVN tank in burn at Bay Hien cross road in the last days of Viet Nam war before the fall of Saigon
Xe tăng quân Giải Phóng bốc cháy ở góc Ngã 4 Bảy Hiền khi cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn – PAVN tank in burn at Bay Hien cross road in the last days of Viet Nam war before the fall of Saigon

 

Xe tăng quân Giải Phóng đang tiến vào Sài Gòn trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn - PAVN tanks advance into Sai Gon in the last days of Viet Nam war before the fall of Sai Gon
Xe tăng quân Giải Phóng đang tiến vào Sài Gòn trong những ngày cuối của cuộc chiến ở Việt Nam trước sự sụp đổ của Sài Gòn – PAVN tanks advance into Sai Gon in the last days of Viet Nam war before the fall of Sai Gon
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng Quân Giải Phóng tiến vào Dinh Độc Lập, chấm dứt cuộc chiến ở Việt Nam và sụp đổ của Sài Gòn - PAVN tank enter Independence Palace on April 30, 1975, make the end to the Viet Nam war and the fall of Saigon
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng Quân Giải Phóng tiến vào Dinh Độc Lập, chấm dứt cuộc chiến ở Việt Nam và sụp đổ của Sài Gòn – PAVN tank enter Independence Palace on April 30, 1975, make the end to the Viet Nam war and the fall of Saigon

 

Quân Giải Phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc cuộc chiến ở Việt Nam và đánh dấu sự sụp đổ của Sài Gòn - PAVN soldiers enter Independence Palace on April 30, 1975, make the end to the Viet Nam war and the fall of Saigon
Quân Giải Phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc cuộc chiến ở Việt Nam và đánh dấu sự sụp đổ của Sài Gòn – PAVN soldiers enter Independence Palace on April 30, 1975, make the end to the Viet Nam war and the fall of Saigon
Toàn cảnh Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhìn từ trên cao, kết thúc cuộc chiến ở Việt Nam và đánh dấu sự sụp đổ của Sài Gòn - Aerial view of Independence Palace on April 30, 1975, make the end to the Viet Nam war and the fall of Saigon
Toàn cảnh Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhìn từ trên cao, kết thúc cuộc chiến ở Việt Nam và đánh dấu sự sụp đổ của Sài Gòn – Aerial view of Independence Palace on April 30, 1975, make the end to the Viet Nam war and the fall of Saigon

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex