Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Cố vấn Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – Us Advisors in Vietnam war – P2

0 432

Trong giai đoạn đầu và đến cuối năm 1955 trong chiến tranh Việt Nam, các cố vấn Mỹ hỗ trợ huấn luyện và tổ chức quân đội Việt Nam thành 10 sư đoàn chủ lực bao gồm 6 sư đoàn bộ binh và 4 sư đoàn dã chiến – Us Advisors in Vietnam war

Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm sau đó, các cố vấn Mỹ vẫn phải liên tục nỗ lực nhằm xây dựng các sư đoàn này. Vào năm 1958, sau khi loại bỏ các đơn vị dư thừa, không cần thiết. Tất cả thống nhất biên chế lại thành 7 sư đoàn. Mỗi sư đoàn gồm có 10.500 người. Các đơn vị này được xem là cần thiết để chống lại sự tấn công của quân Bắc Việt . Còn các đơn vị dư thừa, chính phủ Việt Nam thành lập lực lượng Dân Sự Tự Vệ và đặt dưới quyền quản lý của Bộ Trưởng Nội Vụ

Vào thời điểm tái tổ chức quân đội VNCH, chính phủ miền Nam Việt Nam cũng đã dần ổ định kinh tế và chính trị. Việc tái định cư cho gần 1 triệu người di cư từ miền Bắc đã hoàn thành. Các thành phần chống đối đã bị đánh bại, chính quyền được củng cố. 

Sau khi khi thể tiến hành tổng tuyển cử năm 1956 ở Miền Nam, Đảng Lao Động hay còn gọi là Đảng Cộng Sản ở miền Bắc đã tuyển lựa và đưa những cán bộ có nguồn gốc miền Nam vào miền Nam để chiến đấu . Những người này được gọi là Việt Cộng

Năm 1957, Việt Cộng mở rộng các hoạt động du kích bao gồm : ám sát, bắt cóc, tống tiền, khủng bố, … các vùng nông thôn ở Miền Nam . Đối mặt với những bất ổn này, chính quyền miền Nam đặt các hoạt động của Việt Cộng ngoài vòng pháp luật và yêu cầu Mỹ trợ giúp. Sau khi đánh giá tình hình, chính phủ Mỹ cùng miền Nam thống nhất nâng quân số của quân đội Việt Nam từ 150.000 người lên 170.000 người. Ngoài ra còn có 68.000 người là Dân Vệ và 40.000 người là Dân Quân. Năm 1960, Sài Gòn cũng thành lập 5.000 người thuộc đơn vị Biệt Động Quân và thành lập đơn vị Đặc Biệt. Đây cũng là năm đầu tiên các cố vấn Mỹ được đặc phái đến các đơn vị cấp tiểu đoàn và các nhóm Đặc Biệt Mỹ bắt đầu huấn luyện các đơn vị Biệt Động Quân

Chính quyền của tổng thống Kennedy không chỉ chấp thuận kế hoạch Chống Nổi Dậy mà còn thành lập ban Đặc Vụ chuyên trách vấn đề Việt Nam nhằm đưa ra các ý kiến thích hợp về tình hình ở Việt Nam. Trong năm 1961, tổng thống Kennedy đã gửi 2 nhóm Đặc Vụ đến miền Nam để đánh giá tình hình, Một nhóm do Tiến Sĩ Eugene Staley và một nhóm do tướng Maxwell D. Taylor và tiến sĩ Walt D. Rostow dẫn đầu. Nhóm của tướng tướng Maxwell D. Taylor và tiến sĩ Walt D. Rostow đã đề nghị chính phủ Mỹ hỗ trợ miền Nam thực hiện chương trình Ấp Chiến Lược đây là chiến lược bình định dựa trên việc củng cố và tăng cường các thôn làng hẻo lánh xa xôi vùng thôn quê

Đến cuối năm 1961, các cố vấn Mỹ đã được điều động tăng cường đến gần như toàn bộ các tiểu đoàn VNCH và các tỉnh thành. Ở khu vực cao nguyên, lực lượng Đặc Biệt Mỹ đã huấn luyện các người Thượng thành lực lượng Dân Sự Chiến Đấu – Civilian Irregular Defense Groups (CIDG) . Để hỗ trợ hiệu quả hơn, Mỹ thành lập Bộ Chỉ Huy Viện Trợ Quân Sự Mỹ ở Việt Nam –  US Military Assistance Command, Vietnam (MACV) vào đầu tháng 2 năm 1962 với chỉ huy là tướng Paul D. Harkins . Cơ quan MAAG vẫn tồn tại và dưới quyền của thiếu tướng Charles J. Tirnmes và chịu trách nhiệm về các chương trình hỗ trợ quân sự và tổ chức huấn luyện, cố vấn binh sĩ miền Nam

Vào tháng 3 năm 1962, chính phủ Sài Gòn bắt đầu chương trình Ấp Chiến Lược. Chương trình này không được nhiều người dân nông thôn ủng hộ do họ phải rời bỏ khu vực hẻo lánh không an toàn để đến nơi ở mới được tổ chức phòng thủ cẩn mật. 

Với sự gia tăng của máy bay chiến thuật, trực thăng yểm trợ, … tổng binh sĩ và cố vấn Mỹ lên đến 11.000 người vào cuối năm 1962. Quân đội VNCH bắt đầu làm quen với các cuộc hành quân bằng trực thăng và sự chỉ huy của các cố vấn quân sự Mỹ

Ngày 1 tháng 11 năm 1963 xảy ra cuộc đảo chính và Ngô Đình Diệm bị sát hại. Miền Nam rơi vào tình hình bất ổn về chính trị. Miền Bắc lợi dụng tình thế để tăng cường các cuộc xâm nhập vào miền Nam. Các hoạt động du kích ở miền Nam gia tăng mạnh mẽ do sự sụp đổ của chương trình Ấp Chiến Lược. Tình thế khiến đầu năm 1965 tổng thống Johnson ra lệnh ném bom miền Bắc và chấp thuận cuộc chiến trên bộ ở miền Nam

Tháng 5 năm 1964, cơ quan MAAG bị giải tán, các hoạt động hỗ trợ quân sự đều đặt dưới quyền của cơ quan MACV và tướng Westmoreland trở thành tổng chỉ huy cơ quan USMACV

Giữa năm 1965, lực lượng Mỹ được tăng viện và kéo dài nhiều năm sau đó. Đến năm 1967, Mỹ thành lập cơ quan Hỗ Trợ và Phát Triển Dân Sự Nông Thôn – Civil Operations and Rural Development Support (CORDS) . Cơ quan này phối hợp hoạt động với Hội Đồng Bình Định và Phát Triển của chính phủ Sài Gòn. Bộ Chỉ Huy MACV chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ cuộc chiến lẫn chương trình Dân Sự và có một đại diện của CORDS hỗ trợ . Đại diện này có chức vụ gần tương đương Đại Sứ. Ở cấp bậc khu vực, các chỉ huy Mỹ cố vấn cho các đơn vị VNCH cũng được tăng cường một đại diện của CORDS

Đến năm 1967, đã có 4.000 binh sĩ và 600 người hoạt động trong cơ quan CORDS . Giữa năm 1968, có khoảng 2.500 cố vấn Mỹ được tăng cường cho các đơn vị quân đội và các khu vực hành chính. Đến giữa năm 1969 khi chương trình Việt Nam Hoá bắt đầu, số lượng cố vấn Mỹ tăng lên 13.500 người với phân nửa thuộc cơ quan CORDS. Ở cơ quan MACV, tướng Creighton W. Abrams cũng thay tướng Westmoreland nắm quyền chỉ huy

Chương trình Việt Nam Hoá nhằm gia tăng khả năng chiến đấu của quân đội VNCH để có thể đảm nhiệm trọng trách chiến đấu thay cho lính Mỹ đang rút dần về nước.

 

Xem lại : Cố vấn Mỹ trong chiến tranh Việt NamUs Advisors in Vietnam war – P1

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex