Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Chiến dịch Linebacker II ném bom Hà Nội 12 ngày đêm – Christmas bombings 1972 – P12

0 336

Trong Chiến dịch Linebacker II – chiến dịch ném bom Hà Nội – Hà Nội 12 ngày đêm hay còn gọi là chiến dịch ném bom lễ Giáng Sinh – Christmas bombings 1972 – Operation Linebacker II in Vietnam war, các máy bay F-111 được sử dụng để oanh kích các sân bay để ngăn chận máy bay MIG-21 cất cánh

Các đợt oanh kích trong chiến dịch Linebacker II

Ngày 4 : 21 tháng 12

Mục tiêu Số lượng máy bay Thời gian oanh kích
Khu đường sắt Trung Quân 16 máy bay F-4 06h02
Khu đường sắt Giáp Nhi 24 máy bay A-7 + 4 máy bay F-4 06h10
Khu đường sắt Đức Nội 12 máy bay F-4 06h05
Nhà máy điện Hà Nội 4 máy bay F-4 06h10
Trạm đường sắt Hà Nội 4 máy bay F-4 06h10
Trạm radar Hà Nội 4 máy bay F-4 06h00
Sân bay Quảng Tế 6 máy bay B-52 20h33-20h34
Khu hỗ trợ Văn Điển 12 máy bay B-52 20h36-20h41
Khu Bạch Mai 12 máy bay B-52 10h43-20h48
Trạm đường sắt Bắc Giang 3 máy bay F-111 11h52, 15h30, 19h13
Sân bay Bạch Mai 2 máy bay F-111 11h57, 16h49
Khu tiếp nhận Việt Trì 2 máy bay F-111 15h08, 18h36
Trạm xe lửa Kép 2 máy bay F-111 12h31, 15h48
Cảng Hà Nội 2 máy bay F-111 15h12, 19h57
Sân bay Hòa Lạc 1 máy bay F-111 20h13
Sân bay Kép 1 máy bay F-111 20h13
Sân bay Phúc Yên 1 máy bay F-111 20h13
Sân bay Yên Bái 1 máy bay F-111 20h13

 

Ngày 5 : 22 tháng 12

Mục tiêu Số lượng máy bay Thời gian oanh kích
Trạm tiếp nhận, luân chuyển hàng hóa Việt Trì 24 máy bay A-7 + 2 máy bay F-4 06h49
Trạm xe lửa Bắc Giang 16 máy bay F-4 07h04
Trạm xe lửa Kép 16 máy bay F-4 07h00
Trạm xe lửa Hải Phòng 12 máy bay B-52 21h50-21h56
Kho xăng dầu Hải Phòng 18 máy bay B-52 22h10-22h14
Sân bay Yên Bái 1 máy bay F-111 22h00
Sân bay Kép 2 máy bay F-111 18h03, 21h38
Sân bay Hòa Lạc 1 máy bay F-111 21h32
Sân bay Phúc Yên 1 máy bay F-111 21h30
Trạm tiếp nhận Hà Nội 2 máy bay F-111 11h55, 21h22
Trạm Radar Hà Nội số 2 2 máy bay F-111 12h14, 17h49
Khu Gia Thượng 3 máy bay F-111 12h51, 16h03, 22h22
Trạm radar Làng Trước 2 máy bay F-111 14h03, 18h28
Trạm luân chuyển Bắc Giang 1 máy bay F-111 15h20
Trạm Radar Hà Nội số 2 1 máy bay F-111

 

Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội sau chiến dịch Linebacker II ném bom Hà Nội 12 ngày đêm trong chiến tranh Việt Nam - Bach Mai hostpital in Ha Noi after Christmas bombings 1972 in Vietnam war
Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội sau chiến dịch Linebacker II ném bom Hà Nội 12 ngày đêm trong chiến tranh Việt Nam – Bach Mai hostpital in Ha Noi after Christmas bombings 1972 in Vietnam war

Ngày 6 : 23 tháng 12

Mục tiêu Số lượng máy bay Thời gian oanh kích
Sân bay Hòa Lạc 24 máy bay A-7 + 4 máy bay F-4 07h10
Trạm radar Hà Nội 32 máy bay F-4 06h57
Trận địa SAM VN 537 2 máy bay B-52 12h10-12h12
Trận địa SAM VN 660 2 máy bay B-52 12h10-12h12
Trận địa SAM VN 563 2 máy bay B-52 12h10-12h12
Trạm xe lửa Làng Đăng 24 máy bay B-52 12h15-12h32
Sân bay Yên Bái 1 máy bay F-111 11h50
Sân bay Kép 1 máy bay F-111 11h50
Sân bay Phúc Yên 1 máy bay F-111 11h48
Nhà ga xe lửa Đức Nội 1 máy bay F-111 13h09
Trạm luân chuyển Bắc Giang 2 máy bay F-111 13h26, 17h55
Trạm radar Làng Đăng 1 máy bay F-111 14h36
Nhà ga xe lửa Trùng Quáng 2 máy bay F-111 15h14, 18h32
Nhà ga xe lửa Cao Nùng 2 máy bay F-111 15h28, 18h48
Trạm radar Hà Nội số 2  1 máy bay F-111 16h00

 

Ngày 7 : 24 tháng 12

Mục tiêu Số lượng máy bay Thời gian oanh kích
Trạm luân chuyển Bắc Giang 15 máy bay F-4 05h03
Nhà máy điện Thái Nguyên 15 máy bay F-4 05h03
Nhà ga xe lửa Kép 12 máy bay B-52 12h50-12h57
Nhà ga xe lửa Thái Nguyên 18 máy bay B-52 12h57-13h10
Sân bay Kép 1 máy bay F-111 12h30
Sân bay Phúc Yên 1 máy bay F-111 12h35
Sân bay Yên Bái 1 máy bay F-111 12h30

 

Ngày 8 : 25 tháng 12

Các cuộc oanh kích trong Chiến dịch Linebacker IIchiến dịch ném bom Hà NộiHà Nội 12 ngày đêm hay còn gọi là chiến dịch ném bom lễ Giáng Sinh trong chiến tranh Việt Nam – Christmas bombings 1972 – Operation Linebacker II tạm dừng do lễ Giáng Sinh

Ngày 9 : 26 tháng 12

Mục tiêu Số lượng máy bay Thời gian oanh kích
Trạm lưu chuyển Hà Nội 32 máy bay A-7 06h30
Khu Đồng An 8 máy bay F-4 06h30
Nhà ga xe lửa Gia Lâm 9 máy bay B-52 15h30-15h36
Kho xăng dầu Hà Nội, kho xăng dầu Gia Thượng 9 máy bay B-52 15h38-15h45
Nhà ga xe lửa Thái Nguyên 18 máy bay B-52 15h30-15h45
Khu hậu cần quân đội Văn Điển 18 máy bay B-52 15h30-15h45
Nhà ga xe lửa Giáp Nhi 18 máy bay B-52 15h30-15h45
Nhà ga xe lửa Đức Nội 9 máy bay B-52 15h30-15h35
Khu Kinh Nô 9 máy bay B-52 15h37-15h45
Nhà ga xe lửa Hải Phòng 15 máy bay B-52 15h30-15h42
Trạm luân chuyển Hải Phòng 15 máy bay B-52 15h30-15h42
Sân bay Yên Bái 1 máy bay F-111 15h15
Sân bay Kép 1 máy bay F-111 15h15
Sân bay Hòa Lạc 1 máy bay F-111 15h15
Sân bay Phúc Yên 1 máy bay F-111 15h15
Nhà ga xe lửa Láng Lâu 1 máy bay F-111 12h26
Nhà ga xe lửa Bắc Giang 1 máy bay F-111 13h50
Trạm luân chuyển Việt Trì 1 máy bay F-111 14h46
Nhà ga xe lửa Kép 1 máy bay F-111 17h57
Trạm radar Hà Nội 1 máy bay F-111 18h35
Trạm luân chuyển Bắc Giang phía Nam 1 máy bay F-111 20h19

 

Ngày 10 : 27 tháng 12

Mục tiêu Số lượng máy bay Thời gian oanh kích
Trạm luân chuyển Mễ Trì 4 máy bay F-4 06h40
Đài phát thanh Hà Nội 8 máy bay F-4 + 10 máy bay A-7 06h40
Đài phát thanh Hà Nội số 2 7 máy bay F-4 + 16 máy bay A-7 06h42
Khu hỗ trợ Văn Điển 9 máy bay B-52 16h02-16h09
Nhà ga xe lửa Làng Đăng 21 máy bay B-52 16h00-16h12
Nhà ga xe lửa Đức Nội 9 máy bay B-52 16h03-16h09
Nhà ga xe lửa Trung Quân 12 máy bay B-52 16h00-16h09
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 234 3 máy bay B-52 15h59
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 243 3 máy bay B-52 16h00
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 549 3 máy bay B-52 16h00
Nhà ga xe lửa Bắc Giang 1 máy bay F-111 17h30
Trạm nhận sóng Hà Nội 1 máy bay F-111 17h39
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 549 1 máy bay F-111 15h37
Nhà ga xe lửa Láng Lâu 1 máy bay F-111 13h54
Nhà ga xe lửa Cao Nùng 1 máy bay F-111 14h05
Nhà ga xe lửa Kép 1 máy bay F-111 14h52
Trạm thông tin Làng Trước 2 máy bay F-111 15h26, 17h27
Trạm luân chuyển Việt Trì 2 máy bay F-111 13h13, 17h31
Sân bay Kép 2 máy bay F-111 12h06, 18h20
Sân bay Hòa Lạc 2 máy bay F-111 12h14, 15h43

Ngày 11 : 28 tháng 12

Mục tiêu Số lượng máy bay Thời gian oanh kích
Nhà ga xe lửa Hà Nội 4 máy bay F-4 05h59
Khu Quỳnh Lợi 8 máy bay F-4 + 32 máy bay A-7 06h06
Nhà ga xe lửa Làng Đăng 24 máy bay B-52 15h15-15h39
Nhà máy lắp ráp tên lửa Phúc Yên 28 máy bay B-52 15h15-15h23
Khu Đức Nội 12 máy bay B-52 15h19-15h23
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 268 3 máy bay B-52 15h15
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 158 3 máy bay B-52 15h15
Trạm thông tin Làng Trước 1 máy bay F-111 13h31
Nhà ga xe lửa Bắc Giang 1 máy bay F-111 13h30
Nhà máy điện Thái Nguyên 1 máy bay F-111 14h06
Sân bay Kép 1 máy bay F-111 14h36
Sân bay Phúc Yên 1 máy bay F-111 14h44
Sân bay Yên Bái 1 máy bay F-111 14h42
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 266 1 máy bay F-111 15h40
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 119 1 máy bay F-111 16h52
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 159 1 máy bay F-111 14h53
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 014 1 máy bay F-111 14h59
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 004 1 máy bay F-111 14h59
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 186 1 máy bay F-111 15h00
Nhà ga xe lửa Việt Trì 1 máy bay F-111 16h38
Nhà máy điện Việt Trì 1 máy bay F-111 18h24
Xưởng lắp ráp tên lửa Trại Cá 8 máy bay F-4 + 32 máy bay A-7 02h12
Xưởng lắp ráp tên lửa Phúc Yên 32 máy bay B-52 16h20 – 16h26
Nhà ga xe lửa Làng Đăng 17 máy bay B-52 16h20 – 16h38
Xưởng lắp ráp tên lửa Trại Cá 15 máy bay B-52 16h36 – 16h44
Sân bay Kép 1 máy bay F-111 15h30
Sân bay Hòa Lạc 1 máy bay F-111 16h22
Sân bay Yên Bái 1 máy bay F-111 15h43
Trận địa tên lửa SAM 2 VN 159 1 máy bay F-111 15h53
Trận địa tên lửa SAM 2 191 1 máy bay F-111 15h51

 

Ghi chú : 

Nguồn dữ liệu được trích dẫn từ bản báo cáo của Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương được giải mật theo mã số tài liệu : S-REVW 31 Mar 93 

 

Xem lại từ đầu : Chiến dịch Linebacker IIchiến dịch ném bom Hà NộiHà Nội 12 ngày đêmHa Noi Christmas bombings 1972Operation Linebacker II – P1

Xem lại : Chiến dịch Linebacker IIchiến dịch ném bom Hà NộiHà Nội 12 ngày đêmHa Noi Christmas bombings 1972Operation Linebacker II – P11

Xem tiếp : Chiến dịch Linebacker IIchiến dịch ném bom Hà NộiHà Nội 12 ngày đêmHa Noi Christmas bombings 1972 – Operation Linebacker II – P12

Chiến dịch Linebacker II ném bom Hà Nội 12 ngày đêm – Christmas bombings 1972 – P12

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex