Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Chiến dịch Linebacker II ném bom Hà Nội 12 ngày đêm – Christmas bombings 1972 – P11

0 388

Mục tiêu của Chỉ Huy Không Quân Mỹ ở Thái Bình Dương trong Chiến dịch Linebacker II – chiến dịch ném bom Hà Nội – Hà Nội 12 ngày đêm hay còn gọi là chiến dịch ném bom lễ Giáng Sinh – Christmas bombings 1972 – Operation Linebacker II in Vietnam war là nhằm gây tác động tối đa về quân sự và tâm lý đối với giới lãnh đạo của Bắc Việt 

Khi Hà Nội đánh giá việc Mỹ ném bom trong chiến dịch Linebacker II, họ đã không lường được mức độ ác liệt của nó. Các báo cáo cho biết, người dân đã được di tản khỏi Hà Nội, Hải Phòng,… Mục tiêu của Chỉ Huy Không Quân Mỹ ở Thái Bình Dương là : “Tiến hành cuộc ném bom kéo bài bằng sự kết hợp giữa phi vụ chiến thuật và máy bay B-52 vào tận trung tâm của Bắc Việt để gây tác động tối đa về quân sự và tâm lý đối với giới lãnh đạo của Bắc Việt “

Mặc dù hiệu quả tâm lý trong Chiến dịch Linebacker IIchiến dịch ném bom Hà NộiHà Nội 12 ngày đêm hay còn gọi là chiến dịch ném bom lễ Giáng Sinh trong chiến tranh Việt Nam – Christmas bombings 1972 – Operation Linebacker IIrất khó đo lường. Tuy nhiên, sau cuộc ném bom ở khu vực Gia Lâm, hình ảnh nhiều người dân thất thần, mất phương hướng cứ đi chung quanh các khu đổ nát đã cho thấy sự ảnh hưởng đã tác động lớn đến tinh thần người dân. Mặc dù giới lãnh đạo Hà Nội liên tục xuất hiện để ổn định tình hình. Tuy nhiên chiếc dịch Linebacker II đã buộc Hà Nội quay trở lại bàn đàm phán Paris

Trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 1 năm 1973, khi được phỏng vấn liệu chiến dịch ném bom Hà Nội là chìa khóa để buộc Bắc Việt quay trở lại bàn đàm phán, cố vấn an ninh của tổng thống là tiến sĩ Henry Kissinger đã trả lời :

“Tiến trình đàm phán bế tắc vào giữa tháng 12. Tuy nhiên mọi thứ đã nhanh chóng trở lại sau đó vào ngày 8 tháng 1. “

CÁC BẢNG THỐNG KÊ ĐƯỢC GIẢI MẬT

Các phi vụ ở miền Bắc Việt Nam

Tháng 5/1972 T. 6/1972 T. 7/1972 T. 8/1972 T. 9/1972
Hải Quân Mỹ thực hiện 3,920 4,151 4,175 4,746 3,937
Không Quân Mỹ thực hiện 1,919 2,125 2,310 2,112 2,297
TQLC Mỹ thực hiện 23 34 8 38 102
Tổng số phi vụ 5,862 6,310 6,493 6,896 6,336
Tổng số phi xuất (*) 10,982 12,121 12,879 13,316 13,233
Phi xuất do B-52 1 271 308 572 411

 

Tháng 10/1972 T. 11/1972 T. 12/1972 T. 1/1973
Hải Quân Mỹ thực hiện 2,674 1,716 1,383 863
Không Quân Mỹ thực hiện 2,214 1,606 1,548 716
TQLC Mỹ thực hiện 84 79 119 50
Tổng số phi vụ 4,999 3,401 3,050 1,629
Tổng số phi xuất (*) 11,368 8,909 7,894 6,731
Phi xuất do B-52 616 846 1.381 53

Ghi chú :

Phi vụ : Là một đợt tấn công do 1 hoặc nhiều máy bay kết hợp thực hiện

Phi xuất : Là một lần xuất kích do một máy bay thực hiện

(*)Tổng số phi xuất trên chưa bao gồm các phi xuất do máy bay B-52 thực hiện

Nguồn tài liệu : từ cơ quan Bộ Chỉ Huy Quân Sự Mỹ ở Việt Nam – MACV giai đoạn 1972-1973. Mã tài liệu :  S-REVW 15 Jul 93 

Tên lửa SAM-2 Bắc Việt trong chiến dịch Linebacker II ném bom Hà Nội 12 ngày đêm trong chiến tranh Việt Nam - North Vietnamese SAM 2 missile in Christmas bombings 1972 in Vietnam war
Tên lửa SAM-2 Bắc Việt trong chiến dịch Linebacker II ném bom Hà Nội 12 ngày đêm trong chiến tranh Việt Nam – North Vietnamese SAM 2 missile in Christmas bombings 1972 in Vietnam war

Các tổn thất do máy bay MIG từ tháng 5 – tháng 9 năm 1972

1./ Thống kê theo nhiệm vụ

MIGCAP 6 máy bay F-4
Hộ tống oanh kích 6 máy bay F-4
Hộ tống rải nhiễu 3 máy bay F-4
Rải nhiễu 2 máy bay F-4
Oanh kích 1 máy bay F-4
Áp chế tên lửa SAM 1 máy bay F-105

 

2./ Thống kê theo tháng

Tháng 5 / 1972 5 máy bay F-4 + 1 F-015
Tháng 6 / 1972 7 máy bay F-4
Tháng 7 / 1972 5 máy bay F-4
Tháng 8 / 1972 không có máy bay nào
Tháng 9 / 1972 1 máy bay F-4

Ghi chú : 

Nguồn : Bản báo cáo của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương vào ngày 11 tháng 10 năm 1972

Tổn thất trong chiến dịch Linebacker II

(Từ ngày 18 đến 29 tháng 12 năm 1972)

Thời gian Loại Mã hiệu Khu vực  Nguyên nhân
18/1300Z F-111A Snug 40 Trạm thông tin Hà Nội Không rõ
18/1317Z B-52G Charcoal 01 Khu Yên Viễn SAM-2
18/1701Z B-52G Peach 02 Khu Yên Viễn SAM-2
18/2200Z A-7C Streetcar 303 nhiệm vụ áp chế SAM-2 SAM-2
18/2205Z B-52D Rose 01 Trạm thông tin Hà Nội SAM-2
20/1310Z B-52D Quilt 03 Khu Yên Viễn SAM-2
20/1321Z B-52G Brass 02 Khu Yên Viễn SAM-2
20/1332Z B-52G Orange 03 Khu Yên Viễn SAM-2
20/1656Z A-6A Milestone 511 Sân bay Cát Bi SAM-2
20/2205Z B-52D Straw 02 Khu Gia Lâm SAM-2
20/2213Z B-52G Olive 01 Khu Kinh Nô SAM-2
20/2219Z B-52G Tan 03 Khu Kinh Nô SAM-2
21/1110Z A-6A Flying Ace 500 Trận địa SAM ở Hải Phòng Pháo phòng không AAA
21/2045Z B-52D Scarlet 03 Sân bay Bạch Mai SAM-2
21/2046Z B-52D Blue 01 Sân bay Bạch Mai SAM-2
22/1438Z F-111 Jackle 33 cảng Hà Nội Không rõ
23/ EB-66C Hunt 02 Không chiến đấu tai nạn
23/0903Z F-4J Chụp ảnh Pháo phòng không AAA
24/0402Z A-7E Battle Cry 314 Trận địa SAM-2 Pháo phòng không AAA
26/1504Z B-52D Ebony 02 Khu Giáp Nhi SAM-2
26/1544Z B-52D Ash 01 Khu Kinh Nô SAM-2
27/0620Z F-4E DeSoto 03 Hộ tống MIG-21
27/0646Z F-4E Vega 02 MIGCAP MIG-21
27/0830Z HH-53 Jolly Green Cứu hộ Pháo phòng không AAA
27/1600Z B-52D Ash 02 Trận địa SAM tọa độ VN-243 SAM-2
27/1603Z B-52D Cobalt 02 Khu Trùng Quán SAM-2
28/Z RA-5C Flint River 603 Chụp ảnh MIG-21
29 Không có

 

Nguồn : Bộ tư lệnh Thái Bình Dương : Bản báo cáo Tổng Kết chiến dịch Linebacker II từ ngày 18 – 29 tháng 12 năm 1972 . Tài liệu được giải mật : (S-REVW 31 Mar 93 )

Các đợt oanh kích trong chiến dịch Linebacker II

Ngày 1 : 18 tháng 12

 

Mục tiêu Số lượng máy bay Thời gian oanh kích
Khu Kinh Nô 36 máy bay B-52 11h03 – 11h11 ; 17h17017h19 ; 22h22-22h28
Khu Yên Viễn 27 máy bay B-52 13h14-13h18
Sân bay Hòa Lạc 6 máy bay B-52 12h45-12h47
Sân bay Kép 9 máy bay B-52 12h49-12h53
Sân bay Gia Lâm 24 máy bay B-52 17h04-17h06 ; 22h07-22h17
Trạm phát thanh Hà Nội 21 máy bay B-52 21h50-22h02
Sân bay Yên Bái 3 máy bay F-111 12h10, 12h35, 12h44
Sân bay Hòa Lạc 1 máy bay F-111 12h10
Sân bay Phúc Yên 2 máy bay F-111 12h10, 12h25
Sân bay Kép 2 máy bay F-111 12h10
Trạm radar Làng Trước 1 máy bay F-111 13h28
Hà Nội / sân bay Bạch Mai 2 máy bay F-111 13h37 , 16h07
Cảng Hà Nội 2 máy bay F-111 14h30, 18h20
Trạm luân chuyển Hà Nội 1 máy bay F-111 18h48
Nhà máy điện Bắc Giang 1 máy bay F-111 21h05

 

Ngày 2 : 19 tháng 12

Mục tiêu Số lượng máy bay Thời gian oanh kích
Trạm radar Hà Nội số 2 16 máy bay F-4 05h15
Trạm radar Hà Nội 12 máy bay F-4 05h10
Sân bay Yên Bái 20 máy bay A-7 04h53
Khu Bắc Giang 21 máy bay B-52 16h50-17h15
Khu Kinh Nô 21 máy bay B-52 13h10-13h22
Trạm radio Hà Nội 15 máy bay B-52 16h30-17h10
Khu Yên Viễn 9 máy bay B-52 22h10-22h18
Nhà máy điện Thái Nguyên 27 máy bay B-52 22h22-22h50
Sân bay Yên Bái 1 máy bay F-111 13h
Sân bay Hòa Lạc 1 máy bay F-111 12h50
Sân bay Phúc Yên 1 máy bay F-111 12h51
Sân bay Kép 1 máy bay F-111 12h50
Nhà máy điện Bắc Giang 4 máy bay F-111 13h46,16h39, 18h58, 21h
Trạm radar Hà Nội số 2 3 máy bay F-111 14h26, 17h36, 21h08
Trạm radar Làng Trước 4 máy bay F-111 14h37, 16h12, 18h22, 20h27
Trạm radar Hà Nội 3 máy bay F-111 14h48, 15h50, 17h55
Cảng Hà Nội 4 máy bay F-111 14h59, 15h38, 18h33
Sân bay Bạch Mai 3 máy bay F-111 15h20, 19h45, 16h10
Trạm vận tải Hà Nội 3 máy bay F-111 16h20, 18h40, 19h33

 

Ngày 3 : 20 tháng 12

Mục tiêu Số lượng máy bay Thời gian oanh kích
Trạm vận tải Hà Nội 20 máy bay F-4 05h40
Trạm radar Làng Trước 28 máy bay F-4 05h40
Sân bay Yên Bái 20 máy bay A-7 + 4 máy bay F-4 05h30
Sân bay Gia Lâm 21 máy bay B-52 13h00-13h04; 17h15-17h19; 22h00-22h08
Khu Yên Viễn 27 máy bay B-52 13h09-13h42
Nhà máy điện Thái Nguyên 15 máy bay B-52 17h23-17h39
Khu vận tải Bắc Giang 12 máy bay B-52 17h49-17h53
Khu Kinh Nô 12 máy bay B-52 22h12-22h24
Hà Nội 12 máy bay B-52 22h29-22h41
Nhà máy điện Bắc Giang 3 máy bay F-111 11h56, 13h59, 19h05
sân bay Bạch Mai 3 máy bay F-111 12h27, 15h01, 20h31
Sân bay Hòa Lạc 1 máy bay F-111 12h40
Sân bay Phúc Yên 1 máy bay F-111 12h40
Sân bay Kép 1 máy bay F-111 12h40
Cảng Hà Nội 3 máy bay F-111 14h29, 19h21, 21h45

 

Xem lại từ đầu : Chiến dịch Linebacker IIchiến dịch ném bom Hà NộiHà Nội 12 ngày đêmHa Noi Christmas bombings 1972Operation Linebacker II – P1

Xem lại : Chiến dịch Linebacker IIchiến dịch ném bom Hà NộiHà Nội 12 ngày đêmHa Noi Christmas bombings 1972Operation Linebacker II – P10

Xem tiếp : Chiến dịch Linebacker IIchiến dịch ném bom Hà NộiHà Nội 12 ngày đêmHa Noi Christmas bombings 1972Operation Linebacker II – P12

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex