Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hình ảnh trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt – The Vietnamese National Military Academy of Dalat

0 2,363

Hình ảnh trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt (The Vietnamese National Military Academy of Dalat) hay còn gọi là trường Sĩ Quan Đà Lạt – nơi đào tạo sĩ quan cao cấp cả 3 binh chủng Hải Lục Không Quân cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa

Trường Sĩ Quan Đà Lạt trước được gọi là trường Võ Bị Đà Lạt – The Vietnamese National Military Academy of Dalat chuyên đào tạo các sinh viên chọn theo đường binh nghiệp cho tương lai. Trường còn có có giáo trình văn hóa ngang bậc Đại Học song song với giáo trình Quân Sự và được Bộ Giáo Dục công nhận có giá trị tương đương bằng Kỹ Sư hoặc Cử Nhân của các trường khác. Do đó các sinh viên sĩ quan sau khi tốt nghiệp được xã hội đánh giá rất cao và được công nhận là “Văn Võ Toàn Tài” . Xem chi tiết về trường Võ Bị Đà Lạt

Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt - Trường Sĩ Quan Đà Lạt nhìn từ trên cao - Aerial view of the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt – Trường Sĩ Quan Đà Lạt nhìn từ trên cao – Aerial view of the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt nhìn từ trên cao - Aerial view of the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt nhìn từ trên cao – Aerial view of the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Cổng trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt năm 1950 tên cũ của trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt - École Militaire Inter-Armes de Dalat trước là trại chăn nuôi của Pháp Kiều là ông Pierre Faraut sau chuyển cho quân đội Pháp để thành lập trường - École Militaire Inter-Armes de Dalat is the former name of The Vietnamese National Military Academy of Dalat
Cổng trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt năm 1950 tên cũ của trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt – École Militaire Inter-Armes de Dalat trước là trại chăn nuôi của Pháp Kiều là ông Pierre Faraut sau chuyển cho quân đội Pháp để thành lập trường – École Militaire Inter-Armes de Dalat is the former name of The Vietnamese National Military Academy of Dalat
Cổng trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt năm 1965. Lưu ý 2 gù ở cổng được giữ lại từ cổng năm 1950 - The Vietnamese National Military Academy of Dalat in 1965
Cổng trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt năm 1965. Lưu ý 2 gù ở cổng được giữ lại từ cổng năm 1950 – The Vietnamese National Military Academy of Dalat in 1965
Cổng trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt tên cũ của trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt - École Militaire Inter-Armes de Dalat is the former name of The Vietnamese National Military Academy of Dalat
Cổng trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt tên cũ của trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt – École Militaire Inter-Armes de Dalat is the former name of The Vietnamese National Military Academy of Dalat
Tượng đài Chiến Sĩ Trận Vong ở Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt - Martyr statue in the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Tượng đài Chiến Sĩ Trận Vong ở Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt – Martyr statue in the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tham dự một lễ bễ giảng của Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt - ARVN president Nguyen Van Thieu attends the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tham dự một lễ bễ giảng của Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt – ARVN president Nguyen Van Thieu attends the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng tướng Lâm Quang Thơ - chỉ huy của Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt gắn hàm Thiếu Úy cho một sinh viên sĩ quan mãn khóa - ARVN president Nguyen Van Thieu attends the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng tướng Lâm Quang Thơ – chỉ huy của Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt gắn hàm Thiếu Úy cho một sinh viên sĩ quan mãn khóa – ARVN president Nguyen Van Thieu attends the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Lễ khai cung ở Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, người được vinh dự bắn cung chính là Thủ khoa của khóa tốt nghiệp, bắn tên đi 4 hướng để tượng trưng cho chí nam nhi tang bồng hồ thỉ - Martyr statue in the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Lễ khai cung ở Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, người được vinh dự bắn cung chính là Thủ khoa của khóa tốt nghiệp, bắn tên đi 4 hướng để tượng trưng cho chí nam nhi tang bồng hồ thỉ – Martyr statue in the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Lễ duyệt binh của Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt năm 1969 - Demonstartion in The Vietnamese National Military Academy of Dalat 1969
Lễ duyệt binh của Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt năm 1969 – Demonstartion in The Vietnamese National Military Academy of Dalat 1969
Nhẫn lưu niệm của Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt. Nhẫn lưu niệm làm bằng vàng 18 cara có cẩn viên ngọc đỏ nằm giữa hàng chữ Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Hai cạnh bên có huy hiệu quân đội miền nam Việt Nam Cộng Hoà và phù hiệu của trường. Trên nhẩn còn ghi hai con số 29 là khoá học và 72 là năm nhập khoá học được dập nổi rõ ở phần cuối nhẫn - Memorial ring of the Vietnamese National Military Academy of Dalat
Nhẫn lưu niệm của Trường Sĩ Quan Đà Lạt hay còn gọi là Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt. Nhẫn lưu niệm làm bằng vàng 18 cara có cẩn viên ngọc đỏ nằm giữa hàng chữ Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Hai cạnh bên có huy hiệu quân đội miền nam Việt Nam Cộng Hoà và phù hiệu của trường. Trên nhẩn còn ghi hai con số 29 là khoá học và 72 là năm nhập khoá học được dập nổi rõ ở phần cuối nhẫn – Memorial ring of the Vietnamese National Military Academy of Dalat

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex