Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Phim tài liệu : Biệt Động Quân – Thiên Thần Mũ Nâu của VNCH – ARVN Ranger in Vietnam war

0 977

Phim tài liệu lịch sử, tìm hiểu chiến tranh Việt Nam có thuyết minh tiếng Việt : Binh chủng Biệt Động Quân hay còn gọi là Thiên Thần Mũ Nâu của Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam – ARVN Ranger in Vietnam war

Binh chủng Biệt Động Quân hay Thiên Thần Mũ NâuARVN Ranger được huấn luyện đặc biệt để có thể tác chiến độc lập và sử dụng lối đánh lấy du kích phản lại du kích cùng sự hỗ trợ của thiết xa vận, giang thuyền vận và trực thăng vận

Leave A Reply

Your email address will not be published.

lorain duval fucked on the pool table.check my reference free porn tube
swinger show young couples blowjob orgy cosplay.anal sex